Bezwaar maken tegen box 3 heffing

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
23-04-2015
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Bezwaar maken tegen box 3 heffing

De laatste jaren is er veel te doen over de box 3 heffing in Nederland. De laatste maanden komt er duidelijkheid over de box 3 heffing. De Hoge Raad heeft in april 2015 een gunstige uitspraak (in cassatie) gedaan en de Minister van Financiën heeft aangekondigd dat de box 3 heffing op de schop gaat. De Hoge Raad heeft aangegeven dat de box 3 heffing (onder omstandigheden) in strijd is met het Europese recht.

Wat moet u doen?

Het is verstandig om tegen nog openstaande aanslagen (binnen 6 weken na dagtekening) bezwaar te maken. Als dan blijkt dat de box 3 heffing inderdaad in strijd is met het Europese recht, dan kunt u hiervan gebruik maken. Wij hebben hiervoor een voorbeeld bezwaarschrift opgesteld, dit kunt u gratis downloaden.

Is de box 3 hefffing in strijd met het Europese recht?

In de procedure bij de Hoge Raad ging het om het vaststellen van de waarde van woningen (die werden verhuurd). Voor welke waarde moeten deze verhuurde woningen in box 3 worden opgenomen? De inspecteur van de Belastingdienst ging hierbij uit van de WOZ-waarde (rekening houdende met de leegwaarderatio. De waardering stond ter discussie.

De Hoge Raad stelt dat de box 3 heffing niet in strijd is met de Europese regels. De wetgever in Nederland heeft een ruime eigen bevoegdheid, aldus de rechters. Dit kan anders zijn als over een ruime periode (enkele jaren) het fictieve (veronderstelde) rendement van 4% niet haalbaar blijkt te zijn en dit in combinatie met het belastingtarief (in Nederland 30%) tot een buitensporige last zou leiden of zou kunnen leiden. In deze casus was dit niet zo, er moet namelijk ook rekening worden gehouden met de waardeontwikkeling van de verhuurde woningen (dit is naast de huur ook rendement voor de eigenaar). De Hoge Raad verwijst deze zaak naar het Gerechtshof (in Den Haag) voor nader onderzoek (leegwaarderatio redelijk of niet).

Voorbeeld bezwaarschrift box 3

Wij hebben een voorbeeld bezwaarschrift opgesteld, dit kunt u hier gratis downloaden.

Tegenprestatie

Wij zouden het waarderen als u ons wilt liken en delen op facebook.


Bezwaar maken tegen box 3

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte