Eindheffingsregeling bestelauto

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Eindheffingsregeling bestelauto

Bent u ondernemer en heeft u werknemers in dienstbetrekking, dan kunt u voor de bestelauto's van uw onderneming soms gebruik maken van een zeer gunstige regeling. Als de bestelauto wordt gebruikt door meerdere mensen, dan kunt u gebruik maken van een speciale regeling, hierdoor is de "bijtelling" maar 300 euro (per jaar).

Bestelauto met lage bijtelling

Als een bestelauto door meerdere werknemers wordt gebruikt, dan hoeft u geen kilometeradministratie bij te houden en kunt u opteren voor de eindheffingsregeling. U betaalt per bestelauto € 300 voor het privégebruik van de werknemers. Het verdere privégebruik wordt niet belast. De regeling is opgenomen in de wet loonheffing, deze geldt dus voor DGA's en werknemers (niet voor ondernemers met een VOF of eenmanszaak). De voorwaarden zijn:

 • Het moet gaan om een bestelauto.
 • De regeling is geldig voor werknemers.
 • Er moet sprake zijn van wisselend gebruik.
 • De aard van het werk moet wisselend gebruik tot gevolg hebben.

Procedure over eindheffingsregeling

De heer X is DGA van een B.V. met een bakkerij. In de B.V. werken 6 werknemers. Er wordt wisselend gebruik gemaakt van een bestelbus. Er wordt geen kilometeradministratie bijgehouden. De inspecteur legt een naheffingsaanslag voor 2008 tot en met 2012 op (insteek volledige bijtelling). De Rechtbank stelt vast dat er sprake is van wisselend gebruik en dat de hierboven genoemde € 300 regeling van toepassing is, dit is erg gunstig voor de werkgever. De rechter stelt het volgende vast:

 • Bestelauto door aard en inrichting geschikt voor personen en goederen vervoer.
 • Er waren 2 stoelen in de bus.
 • Zaken in de bus konden eenvoudig worden verwijderd.
 • De geur in de bus was niet onaangenaam.
 • Naheffingsaanslag voor privégebruik is terecht opgelegd.
 • Er is sprake van afwisselend gebruik zoals bedoeld in artikel 31, lid 1, onderdeel d (2008 tot en met 2010: onderdeel e), Wet Loonheffing.
 • De eindheffingsregeling kan worden toegepast.

Procedure eindheffingsregeling bestel auto

Let erop dat als er één vaste bestuurder gebruik maakt van de auto (of bij 2 auto's 2 vaste bestuurders) de eindheffingsregeling niet kan worden toegepast, dit wordt nog eens duidelijk gemaakt in een procedure bij de Rechtbank Gelderland d.d. 31 december 2015 (ECLI NL RBGEL 2015 8140) . In deze casus betreft het een steigerbouw bedrijf met 2 bestelauto's die beiden onder de eindheffingsregeling worden gebracht (artikel 31 lid 1 letter d Wet LB 1964). De bestelauto's worden overdag door meerdere werknemers gebruikt maar voor prive doeleinden feitelijk alleen door de 2 vaste bestuurders (nemen de auto mee naar huis en prive gebruik is door de werkgever niet verboden).

Bron eindheffing bestelauto

Rechtbank Zeeland - West Brabant d.d. 1 augustus 2014 (ECLI:NL:RBZWB:2014:5491).


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte