Advies over de auto van de zaak? Meerdere auto's van de zaak ?

Vraag offerte bij fiscaal jurist !

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
06-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Belasting bijtelling bedrijfsauto

Voor de meeste bedrijfsauto's geldt al lang geen bijtelling van 25% meer.

Inleiding

Staat een auto op naam van uw werkgever of uw bedrijf of B.V., dan moet er in principe 25% worden bijgeteld, tenminste als u er meer dan 500 kilometer per jaar privé mee hebt gereden. Dit kan anders zijn indien:

 1. u een milieuvriendelijke auto hebt gereden (lagere bijtelling);
 2. u een gesloten kilometeradministratie heeft, zonder privegebruik (geen bijtelling);
 3. u een verklaring geen privegebruik heeft ingevuld (geen bijtelling);
 4. u een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto heeft ingevuld (geen bijtelling); of
 5. u een bestelauto heeft gereden die niet prive gebruikt kan worden (geen bijtelling). 

Milieu en bijtelling

Standaard geldt er een bijtellingspercentage van 25%. Als de betreffende auto betrekkelijk weinig CO2 uitstoot (minder dan 117gr/km), dan wordt dit percentage lager. Op dit moment zijn er bijtellingspercentages van 4%, 7%, 14%, 20% en 25%. Er geldt daarbij ook nog een (beperkt) onderscheid in auto's op diesel en die op een andere brandstofsoort. Dit onderscheid is sinds 2015 komen te vervallen.

Geen privegebruik

U krijgt geen bijtelling als u prive geen gebruik maakt van de beschikbaar gestelde auto. Dit moet u wel aan kunnen tonen. Hiervoor dient u een sluitende kilometeradministratie te kunnen overleggen. Deze kilometeradministratie moet voldoen aan de eisen van de Belastingdienst. U heeft een marge van 500km. U mag dus op jaarbasis maximaal 500km prive met die auto rijden om toch geen bijtelling op te hoeven voeren.

Verklaring geen privegebruik

Als werknemer kunt u een verklaring geen privegebruik aanvragen en afgeven aan uw werkgever. Uw werkgever zal dan de bijtelling achterwege laten. U moet dan nog steeds een sluitende kilometeradministratie bijhouden om dit achteraf aan te kunnen tonen. De verklaring geen privegebruik werkt feitelijk alleen als een vrijwaring voor de werkgever. Deze kan bij geconstateerd privegebruik dan geen naheffingsaanslag loonheffingen opgelegd meer krijgen. De Belastingdienst kan zich dan alleen nog op de werknemer zelf verhalen.  

Alternatieve oplossingen bestelauto en bijtelling

Naar de genoemde verklaring uitsluitend zakelijk gebruik zijn er gelukkig nog alternatieve oplossingen.

 • bestelauto kan naar aard en inrichting niet prive worden gebruikt en is uitsluitend geschikt voor zakelijk gebruik, wij overleggen dit veelal met de belastingdienst
 • er is een sluitende kilometeradministratie van de ritten.
 • er is een schriftelijk verbod om prive met de bestelauto te rijden (zie onder)  een voorbeeldovereenkomst treft u hier aan.
 • de bestelauto kan buiten de werktijden niet worden gebruikt (staat achter slot en grendel)
 • de bestelauto wordt doorlopend afwisselend gebruikt door meerdere bestuurders, het prive gebruik wordt dan afgekocht voor 300 euro (eindheffing) per jaar . De mogelijkheid wordt zelden gebruikt en is een prima oplossing voor vele bestelauto's.

Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto

Rijdt u in een bestelauto (auto op kenteken met een V als beginletter), dan kunt u de bijtelling voorkomen door het invullen van de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto. Deze moet u indienen bij de belastingdienst. Een sluitende kilometeradministratie is dan niet nodig. U heeft in dat geval geen marge meer van 500km. Er mag dan geen enkele kilometer prive met de bestelauto gereden worden. Bij ritten buiten de normale werktijden moet het zakelijk gebruik worden aangetoond. Het is dus wel van belang dat er een sumiere agenda of administratie aanwezig is. De genoemde verklaring geldt voor onbepaalde tijd, dus 1 keer aanvragen is voldoende. De verklaring kent geen terugwerkende kracht en bij een wijziging in het gebruik moet u dit doorgeven. De Belastingdienst kan het gebruik controleren via zogenaamde camera auto's. Bij een overtreding (prive gebruik) kunt u een boete krijgen van bijna 5.000 euro. U kunt op de volgende locaties en tijdstippen controles verwachten:

 • evenementen en recreatiecentra;
 • winkelcentra;
 • grensovergangen;
 • gebruik in het weekend en op feestdagen;
 • gebruik tijdens avonduren;
 • gebruik tijdens vakantieperiode.

De bestelauto kan prive niet gebruikt worden

Naast de genoemde verklaring uitsluitend zakelijk gebruik zijn er gelukkig ook nog een paar alternatieve oplossingen.

 • de bestelauto kan naar aard en inrichting niet prive worden gebruikt en is uitsluitend geschikt voor zakelijk gebruik, wij overleggen dit veelal met de belastingdienst
 • er is een schriftelijk verbod om prive met de bestelauto te rijden een voorbeeldovereenkomst treft u hier aan.
 • de bestelauto kan buiten de werktijden niet worden gebruikt (staat achter slot en grendel)
 • de bestelauto wordt doorlopend afwisselend gebruikt door meerdere bestuurders, het prive gebruik wordt dan door de werkgever afgekocht voor 300 euro (eindheffing) per jaar

Jurisprudentie over bestelauto's die uitsluitend geschikt zijn voor zakelijk gebruik

 1. Grote bestelauto met stelling: een bloemenhandelaar met een auto die niet in de 'gewone parkeergarage' past, met een stelling in de laadruimte, is een bedrijfsauto. De auto had 2 zitplaatsen. Hoge Raad 29 mei 2009 met rolnummer 43206.
 2. Lange bestelauto: een lange bestelauto (ruim 5 meter) met 3 zitplaatsen is een bedrijfsauto. De auto had een lange laadvloer voor tapijt en stellingen voor lijm, etc. De auto is zeer geschikt voor het doel waarvoor deze is aangekocht (aard en inrichting). Gerechtshof Arnhem 27 april 2010 met rolnummer 09/00296.
 3. Normale bestelauto: een stukadoor met een bus (1 stoel en bankje) en geen voorzieningen in de laadruimte was een bestelauto.Hoge Raad 18 september 2009 met rolnummer 08/00707.
 4. Stinkende auto: een schilder rijdt een Renault Kangoo met een bak die enkel door een specialist kan worden verwijderd en daarnaast stinkt de auto naar verf. Gerechtshof Amsterdam 9 februari 2010 met rolnummer 08 /01137.
 5. Pechhulp en service: een verlengde VW Transporter die is ingericht voor pechhulp (met stoel / bankje voorin) is een bedrijfsauto. Hierbij speelde mee dat er een overeenkomst was tussen werknemer en werkgever (privégebruik verboden). Rechtbank Leeuwarden 29 oktober 2010 met rolnummer 10/691.
 6. Geschikt voor goederen of niet ? Gerechtshof Den Haag 28 augustus 2014 ... Een Gasfitter heeft een bstelauto van zijn werkgever voor goederen vervoer. Er wordt geen rekening gehouden met een bijtelling. Is de auto qua aard en inrichting enkel geschikt voor goederenvervoer? Er zijn 2 voorstoelen. Rechter stelt : bijtelling (zowel Rechtbank als Gerechtshof).

Als u in de praktijk met een conflict te maken krijgt, moet u dus het volgende aantonen:

 • de auto is uitermate geschikt voor uw bedrijf;
 • de reden voor de extra zitplaatsen heeft nut binnen uw bedrijf;
 • u heeft privé een prima auto om mee te rijden;
 • met de auto wordt niet privé gereden, woon / werk is toegestaan;
 • de auto is privé lastiger te gebruiken, bijvoorbeeld door de lengte of hoogte.

Speciale regeling afwisselend gebruik

Als de bestelauto vanwege de aard van het werk doorlopend afwisselend door 2 of meer werknemers wordt gebruikt, dan wordt het privégebruik belast door middel van een eindheffing van € 300 bij de werkgever (voor de liefhebber artikel 31 lid 1 sub e sub 1 wet loonbelasting). Er is geen kilometeradministratie nodig, bewijslast rust bij de werkgever. Een overzicht van de werknemers die in de auto hebben gereden is wenselijk.

Andere intessante artikelen voor ondernemers

Lees ook: Studiekosten aftrekbaar 2015
Lees ook: Meewerkaftrek 2015 (meewerkbeloning partner)
Lees ook: Sponsoring en fiscus
Lees ook: Kosten sportschool/fitness aftrekbaar


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte