Woon- of bedrijfspand, wat kan er fiscaal?

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
06-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Woon- of bedrijfspand, wat kan er fiscaal?

Veel bedrijven hebben een kantoor of praktijk aan huis. Als u uw woning deels gebruikt om te wonen en een ander deel om te werken, heeft u fiscaal iets meer mogelijkheden.

De woning is splitsbaar

Als uw bedrijf of praktijkdeel in uw woning apart te gebruiken is, is er veel mogelijk. Hierbij is het uitgangspunt: is dit deel apart te verhuren, zonder dat dit direct uw privédeel raakt? Het deel moet dus zelfstandig te gebruiken zijn (eigen ingang en sanitaire voorzieningen). Het deel dat u kunt gebruiken voor uw praktijk mag u dan op de balans van uw onderneming zetten, het wordt verplicht bedrijfsvermogen (bij maatschap, eenmanszaak of VOF).

De kosten verbonden aan het praktijkgedeelte mag u in mindering brengen op de winst. Over het privégedeelte moet u dan het eigenwoningforfait berekenen en is de hypotheekrente aftrekbaar. Bij verkoop van de woning (en het bedrijfsgedeelte) moet u afrekenen. De winst of het verlies over het praktijkgedeelte wordt dan belast resp. is aftrekbaar. U mag (beperkt) afschrijven over het bedrijfsgedeelte en tevens mag u alle aan dit gedeelte te relateren kosten (schilderwerk, tuin) aftrekken.

De woning is niet splitsbaar

Als uw praktijkgedeelte op zolder is gelegen en dus niet splitsbaar is, dan moet u het geheel tot uw privévermogen rekenen. Via een nauwkeurig opgezet advies zou u wellicht de splitsing kunnen maken op basis van werkelijk gebruik. Is het praktijkgedeelte kleiner dan 10%, dan is een keuze niet mogelijk (alles is dan privé). Kiest u ervoor om de woning als bedrijfsvermogen te zien, dan geldt het verhoogde eigenwoningforfait. Bij verkoop van de eigen woning moet u belasting betalen over de boekwinst, resp. is een boekverlies aftrekbaar.

Conclusie

Veelal is bij een splitsbare eigen woning (zeg aparte garage of bijbouw) het voordeligst om deze als bedrijfsvermogen aan te merken. De waardestijgingen lijken de laatste jaren beperkt en u kunt bepaalde kosten (deels) als zakelijke kosten aftrekken van de winst.


Meer weten van woon- of praktijkpand fiscaal

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte