Fiscale gevolgen flexibele B.V.

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-09-2014
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Fiscale gevolgen flexibele B.V.

Per 2011 zal hij er wel zijn: de nieuwe B.V. die flexibeler is en waarvoor geen € 18.000 startkapitaal meer nodig is. Zijn er nog meer gevolgen?

Flexibele B.V. en vennnootschapsbelasting

De B.V. is beperkt aansprakelijk en blijft onderworpen aan vennootschapsbelasting. De aandeelhouder is niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden of verplichtingen van de B.V. Ook de deelnemingsvrijstelling blijft onverkort van toepassing. Voor de deelnemingsvrijstelling moet een rechtspersoon tenminste 5% van het belang in een andere rechtspersoon bezitten. Dit kan zowel een winstrecht als een stemrecht zijn.

Flexibele B.V. en verbonden lichamen

In de wet VPB wordt gesproken over 'verbonden lichamen'. Hiervan is sprake als u tenminste 33,3% van de aandelen in een andere vennootschap bezit. Hierbij kan het gaan om een financieel belang of stemrecht. Het gaat zowel om directe als indirecte relaties. De nieuwe flexibele B.V. maakt hier fiscaal geen verschil.

Flexibele B.V. en winstrechtloze of stemloze aandelen

De nieuwe B.V. kan redelijk ruim en creatief worden ingericht. Het wordt mogelijk om iemand aandelen te geven zonder stemrecht of zonder winstrecht. De verschillen  tussen de toekomstige B.V.'s kunnen hierdoor behoorlijk toenemen. Het begrip 'belang' in de VPB zal er echter waarschijnlijk voor zorgen dat de fiscale regels weinig aanpassingen behoeven.

Flexibele B.V. en bedrijfsfusie

In de VPB is een mogelijkheid opgenomen om belastingvrij een herstructurering uit te voeren. Bij een bedrijfsfusie wordt een B.V. overgedragen via uitreiking van aandelen aan de overnemer. Aan de aandelen worden geen expliciete eisen gesteld. Door de flexibele B.V. zal er niet veel veranderen. De overdrager moet wel een echte (adequate) tegenprestatie ontvangen, dit in de vorm van aandelen in de overnemer. De standaardvoorwaarden voor de bedrijfsfusie zullen wel worden aangepast, het kan immers zijn dat de overdrager stemloze aandelen krijgt en enkel een winstrecht. Of dit adequaat genoeg is moet nog blijken, ik denk het wel.

Flexibele B.V. en fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting moet u aanvragen. De moedermaatschappij moet dan minimaal 95% van het gestorte kapitaal van de dochteronderneming bezitten. Als er meerdere aandelen zijn, moet dat 95% zijn van alle aandelen (dus 95% van de winst en het vermogen). Onder de huidige wetgeving wordt ervan uitgegaan dat de moeder ook 95% van het stemrecht heeft. Onder de nieuwe wetgeving wordt het besluit fiscale eenheid aangepast, zodat ook 95% van het stemrecht een vereiste wordt.

Flexibele B.V. en aanmerkelijk belang

Als een natuurlijke persoon (eventueel samen met zijn partner) tenminste 5% van het geplaatste kapitaal in een B.V. of N.V. heeft, is sprake van een aanmerkelijk belang. Alle voordelen uit dit aanmerkelijk belang (dividend, verkoopwinst) worden belast in box 2, het tarief bedraagt 25%. Als er verschillende soorten aandelen zijn, geldt dit regime ook als van een bepaalde soort 5% bij de natuurlijke persoon rust. Onder het nieuwe recht worden aandelen zonder stemrecht (of beperkt stemrecht of winstrecht) ook als AB-aandelen gezien. Naast het box 2 regime kunnen ook andere fiscale zaken in beeld komen, de belangrijkste zijn:

  1. terbeschikkingstelllingsregeling (TBS);
  2. gebruikelijk loon regeling;
  3. bedrijfsopvolgingsfaciliteit successie.Meer weten van flexibele b.v. en fiscale gevolgen

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte