Beperking renteaftrek

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
08-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Beperking renteaftrek

De renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting wordt vaak door adviseurs vergeten en kan grote problemen veroorzaken. Niet alle rente op schulden is aftrekbaar, let hierop.

Renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting

In de wet op de vennootschapsbelasting (artikel 10a Wet op de Vennootschapsbelasting) zijn diverse renteaftrekbeperkingen opgenomen. De regeling is in 2007 aangepast, in dit artikel de huidige regeling. Deze aftrekbeperking is door de wetgever ingevoerd omdat sommige bedrijven rentestromen creëren, waarbij de renteaftrek in Nederland zou plaatsvinden en de rentebate in het buitenland valt. Daarnaast worden door rentestromen belastbare winsten gedrukt, dit ontstaat vaak bij een overname. Er is hierom antimisbruikwetgeving in de wet op de vennootschapsbelasting ingevoerd. De beperkingen zijn echter op een dusdanig tekstuele wijze vormgegeven, dat er een overkill in zit. Ook normale rentestromen vallen onder de regeling.

Accountant tegen vaste prijs werkt en die ook in weekend telefoon opneemt? Vraag offerte !

Welke rente wordt beperkt?

In artikel 10a VPB wordt de renteaftrek beperkt voor interne / concernschulden voor zover die schulden samenhangen met besmette transacties. De schuld hangt dan samen met:

  • dividenduitkeringen;
  • kapitaalstortingen;
  • verwerving van een deelneming of verbonden lichaam / persoon;
  • uitbreiding van een aandelenbelang in een deelneming of verbonden lichaam / persoon.

Er is een aantal renteaftrekbeperkingen in de wet op de vennootschapsbelasting opgenomen, de belangrijkste zijn:

  1. Bij onderkapitalisatie binnen een concern, waarbij de ene B.V. een eigen vermogen heeft en de andere B.V. vrijwel volledig is gefinancierd met vreemd vermogen, onder voorwaarde wordt de rentelast beperkt, dit voor zover deze binnen het concern wordt betaald.
  2. Renteaftrek over schulden die samenhangen met bepaalde rechtshandelingen, bijvoorbeeld schuldig gebleven dividenden of kapitaalstortingen.
  3. Renteaftrek over bepaalde soort leningen, zoals de hybride leningen (leningen onder ongebruikelijke voorwaarden, zoals een hoge rente of een afwijkende aflossingstermijn).

De rente is wel aftrekbaar als er tegenbewijs wordt geleverd. Dit moet dan steunen op:

  1. Bij de schuldeiser is sprake van een heffing van tenminste 10% (uitzondering artikel 10a lid 3 VPB).
  2. Er is sprake van een zakelijk karakter.

Voor de techneuten onder ons, de aankoop van een deelneming via een financiering en het vervolgens aangaan van een fiscale eenheid (artikel 15ad VPB oud) is opgegaan in artikel 10a VPB. De aftrekbeperking geldt ook voor externe aankopen van een deelneming. Een normale aankoop wordt niet gestraft, tenzij de financiering onzakelijk is. Meestal betreffen herstructureringen binnen een groep of leningen vanuit een belastingland met een lage belastingdruk (zoals de Antillen, etc.).

Andere interessante artikelen voor ondernemers

Lees ook: Studiekosten aftrekbaar 2015
Lees ook: Sponsoring en fiscus
Lees ook: Meewerkaftrek 2015 (meewerkbeloning partner)
Lees ook: Kosten sportschool/fitness aftrekbaar


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte