Willekeurige afschrijving

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
09-02-2016
Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Willekeurige afschrijving

De regeling inzake willekeurige afschrijving was er op verschillende momenten, namelijk

 • Kalenderjaar 2009
 • Kalenderjaar 2010
 • Kalenderjaar 2011
 • Tweede helft van 2013 (juli - december)

Waarom willekeurige afschrjiving

Om de economie te stimuleren, heeft de overheid een crisismaatregel bedacht die voor vele ondernemers (natuurlijk persoon of B.V.) voordelen kan bieden, de willekeurige afschrijving. U kunt investeringen in 2009, 2010 of 2011 op een veel snellere manier afschrijven. Investeringen tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 kunt u in 2 jaar afschrijven en u moet de verplichting aangaan en in gebruik nemen vóór 1 januari 2014. Investeringen in 2012 vallen niet meer onder deze regeling.

Nieuws

Investeringen door ondernemers (IB of VPB) tussen 1 juli 2013 en 31 december 2013 (mits in gebruik name voor 1 januari 2016) kunnen direct voor 50% worden afgeschreven.

Voor wie?

De regeling geldt voor eenmanszaken, VOF's, maatschappen, coöperaties, B.V.'s en N.V.'s.

Welke investeringen?

De regeling geldt voor investeringen in zaken die voor de uitoefening van het bedrijf worden gebruikt. Het gaat dus niet om productiegoederen, voorraden en beleggingen. Meestal gaat het hierbij om investeringen boven de € 450, investeringen beneden deze waarde mag u ineens ten laste van de winst brengen. Voorbeelden zijn:

 • computers;
 • bedrijfsauto's;
 • milieuvriendelijke personenauto's (0% en 14% bijtelling);
 • taxi's;
 • vrachtwagens;
 • machines.

Voor welke investeringen geldt de regeling niet?

De regeling inzake de willekeurige afschrijving geldt niet voor:

 • grond;
 • gebouwen;
 • weg- en waterbouwprojecten;
 • dieren;
 • auto's, bromfietsen en motoren;
 • immateriële activa (zoals goodwill en software);
 • zaken die worden verhuurd.U koopt een machine voor 200.000 euro, normaal schrijft u hierover 20.000 euro per jaar af. U mag nu 100.000 euro per jaar afschrijven. Als u in 2010 hierdoor een verlies maakt kunt u dit verlies verrekenen met de winst over 2007, 2008 of 2009. Op deze wijze realiseert u belastingvoordeel van netto 16.000 euro (20% van de extra afschrijving ad 80.000 euro)

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte