Vragen als statter over investeren?

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
03-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Belastingvrij starten van een bedrijf

Als starter kunt u ongeveer € 20.000 verdienen voordat u maar één cent belasting hoeft te betalen. In dit artikel een overzicht.

Starten met privéspullen

Als starter moet u eerst naar de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. Privéspullen (zoals een computer, gereedschap, auto, vakliteratuur, boeken, mobiele telefoon, bureau, etc.) kunt u belastingvrij verkopen aan uw bedrijf. De goederen moet u waarderen op de waarde op het moment dat u ze verkoopt (de waarde in het economische verkeer). Bewaar bewijsstukken van de waarde, dit kan bijvoorbeeld door een uitdraai van Marktplaats of een internetsite waar de waarde zichtbaar is. De hoogste waarde is voor u het voordeligst.

Voorbeeld: u heeft voor € 2.000 aan goederen ingebracht. Deze mag u meestal in 5 jaar afschrijven, waarbij u rekening houdt met een restwaarde.

Als u een auto verkoopt aan uw bedrijf, heeft u meestal wel een bijtelling. Alle kosten mag u zakelijk nemen (benzine, verzekering, onderhoud). De bijtelling zijn bij een eenmanszaak maximaal de kosten die u ten laste van de winst brengt. Zijn het veel kosten, dan geldt als maximum de bijtelling. Op de verkoop aan uw onderneming mag u geen BTW in rekening brengen. Als u goederen hebt gekocht met als doelstelling deze voor uw onderneming te gebruiken, kunt u wel BTW rekenen en deze BTW kunt u terugvragen.

Aangifte laten verzorgen door specialist?

Tip: laat de factuur op naam van uw onderneming zetten.

Tip: soms komt u in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling, dit kan een voordeel opleveren.

Extra aftrekpost voor ondernemers

Als u in een kalenderjaar (zeg 2020 of 2021) tenminste 1.225 uur aan uw bedrijf besteedt, heeft u recht op de zogenaamde ondernemersaftrek. Deze kan oplopen tot een aftrekpost op uw winst van € 7.200. Gedurende de eerste 3 jaar heeft u recht op startersaftrek. Daarnaast is ruim 14% van uw winst vrijgesteld van belastingheffing, dit op grond van de MKB-winstvrijstelling.

Investeren is slim

Als u investeert in zaken, dan krijgt u een extra aftrekpost, de zogenaamde investeringsaftrek. De aftrekpost bedraagt 28% over de investering (tot maximaal € 58.000, bij hogere investeringen is het percentage lager). U mag investeringen in de eerste 3 jaar willekeurig afschrijven, bijvoorbeeld in jaar 1 40%, jaar 2 20% en jaar 3 40%.

Pensioenopbouw zonder geld te betalen

Als ondernemer moet u ook aan uw pensioen denken. U mag binnen uw eigen onderneming pensioen (fiscale oudedagsreserve) opbouwen. Deze aftrekpost krijgt u, zonder dat u al direct geld moet overmaken. Let erop dat u dit geld op termijn wel moet hebben en dus moet reserveren.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte