Vragen over pensioen van de DGA?

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
03-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Pensioenstichting voor de DGA

Het doorslaggevende motief om een pensioen van een DGA in een stichting onder te brengen, is de mogelijkheid om de contraverzekering bij vroegtijdig overlijden in box 3 onder te brengen.

Een DGA mag zijn pensioen - onder strikte voorwaarden - in zijn eigen B.V. opbouwen (eigen beheer). Meestal wordt door ons geadviseerd het pensioen in de holding onder te brengen en het risicodeel van vroegtijdig overlijden extern te verzekeren. Via een stichting kunt u een structuur creëren waardoor er bij vroegtijdig overlijden van de DGA minder belasting is verschuldigd.

Feitelijk zijn er voor een DGA vier opties:

  1. pensioen in de holding;
  2. pensioen in aparte B.V.;
  3. pensioen in stichting;
  4. pensioen extern verzekeren.

Het onderbrengen van het pensioen van de DGA in een stichting komt in de praktijk weinig voor, door een wetswijziging per 1 januari 2010 (wijziging erfbelasting).

De voordelen van een pensioenstichting voor de DGA

  1. Overlijden: als een DGA komt te overlijden valt het pensioen vrij. De waarde van de B.V. zal hierdoor toenemen. De aandelen zullen vererven. Bij een stichting is er een stichtingsbestuur die zal bepalen wat er met de vrijval zal gebeuren. Het vermogen zit, zoals men dit noemt, "in de dode hand". De erfgenamen kunnen het geld niet zomaar opvragen. Als de stichting wordt opgeheven (geliquideerd), dan kan het geld via een schenking worden uitgekeerd (tarief 30% of 40%, schenking aan derden). De stichting kan ook een contraverzekering afsluiten, dit kan doordat de erfgenamen een premie uit hun eigen vermogen betalen. Bij overlijden moet de stichting dan een uitkering aan de erfgenamen betalen. Zo komt het vermogen vrijwel belastingvrij bij de erfgenamen.
  2. Belastingheffing: zowel de stichting als een B.V. moeten vennootschapsbelasting betalen, geen verschil derhalve. Normaal is een stichting vrijgesteld van VPB, edoch artikel 5 lid 2 geeft aan dat dit voor stichting met pensioenen anders is.

Tip contraverzekering

Op de contraverzekering is bij een stichtinig de TBS-regeling niet van toepassing. De verzekering valt in box 3 in plaats van box 1. Bij een B.V. valt de contraverzekering in box 1.

Toelichting pensioen in eigen beheer

Als een DGA komt te overlijden, gaat er doorgaans een weduwenpensioen in. Het is mogelijk dat er te weinig geld in de B.V. aanwezig is. Dit wordt vaak voorkomen door een dalende overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Als de DGA zo rond z'n 55e of 60e komt te overlijden, zal er een vrijval van pensioen plaatsvinden. De vrijval is belast met vennootschapsbelasting en box 2 heffing. Vroeger (tot 2001) werden dergelijke verzekeringen bij de kinderen afgesloten. Dit is nu niet meer gunstig omdat een uitkering in box 1 valt (tarief maximaal 52%). Als het pensioen in een stichting wordt ondergebracht, geldt de TBS-regeling niet.

Aangifte inkomstenbelasting laten verzorgen?

Let op

De Belastingdienst zal dit kritisch volgen. Het bestuur van de stichting moet wel volledig onafhankelijk zijn. Voor de kenner: bestudeer hiertoe de uitspraken van rechters over de lijfrentestichtingen (jaren 90). Meestal wordt een accountant, bankier, notaris of een trust gevraagd om het bestuur in de stichting te voeren.

Van pensioen B.V. naar stichting

U kunt uw pensioen overdragen van een B.V. naar een stichting. Overleg met de Belastingdienst is wenselijk. Uit artikel 10 lid 2 uitvoeringsregeling inkomstenbelasting volgt dat overdracht aan een stichting mogelijk is. Volgens de kennisgroep pensioenen voldoet een stichting met contraverzekering niet aan het genoemde artikel. Wijst u de Belastingdienst op een arrest van de Hoge Raad uit 2006 (HR 14 april 2006 met rolnummer 41.569).


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte