DGA, echtscheiding en pensioen

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
06-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

DGA, echtscheiding en pensioen

In mijn adviespraktijk kom ik regelmatig in aanraking met de advisering bij echtscheidingen. In veel gevallen adviseer ik hierbij de DGA, de partner van de DGA of de advocaat. De gezamenlijke advisering door een fiscaal jurist en een deskundige familierecht- of echtscheidingsadvocaat is voor de klant vaak voordelig.

Ons kantoor wordt ingeschakeld bij:

 • het opstellen van de waardering van de B.V. of onderneming;
 • berekening van alimentaties;
 • waarom daalt de winst ineens en waar is de winst gebleven?;
 • bepalen van de behoefte en / of opnamen in rekening-courant moeten worden meegenomen;
 • bepalen of winst of algemene reserves bij de draagkracht moeten worden opgeteld;
 • advisering bij het pensioen van de DGA. 

Contactpersoon

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer mr. Dennis J.B. Jongbloed.

Essentie pensioen in eigen beheer

Een pensioen in eigen beheer wordt binnen de B.V. van de DGA opgebouwd. Dit is van oudsher een ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Er moet - met name bij vroegtijdig overlijden van de DGA - wel voldoende geld in de B.V. aanwezig zijn en uiteindelijk aanwezig zijn. Dit risicodeel wordt meestal extern verzekerd. Het pensioen in eigen beheer kan bij een echtscheiding problemen met zich meebrengen. De balans laat de waarde van het pensioen zien, maar de werkelijke waarde is vaak 1,5 tot 2 keer zo groot. Daarnaast moet de DGA het pensioen voor zijn ex soms verplicht afstorten bij een derde.

DGA pensioen bij echtscheiding

Het pensioen moet bij een echtscheiding worden verdeeld, tenzij de huwelijkse voorwaarden anders bepalen en de voorwaarden ook tijdens het huwelijk zijn nageleefd. Er zijn drie verdelingsmogelijkheden:

 1. reguliere verdeling;
 2. conversie en alimentatieverzekering;
 3. andere verdeling in het convenant.

Reguliere verdeling

Normaal gesproken heeft de ex-echtgenoot recht op 50% van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen en het gehele (bijzondere) nabestaandenpensioen van de DGA. De uitkering zal pas plaatsvinden als het pensioen van de DGA ingaat (tenzij eerder overlijden).

Conversie en alimentatieverzekering

De ex-partner zet in dit geval na echtscheiding haar deel van het pensioen om in een eigen recht. Dit pensioen gaat dan in op de pensioendatum van de ex-partner. Bij overlijden van de DGA krijgt de ex geen nabestaandenpensioen. Dit kan worden opgelost door een alimentatieverzekering (dalende risicoverzekering).

Pensioen uit B.V. van de DGA

Als het pensioen na echtscheiding in de B.V. van de DGA blijft, dan loopt de ex-partner een groter risico dan bij een regulier pensioen bij een verzekeringsmaatschappij. In 2007 stelde de Hoge Raad dat de ex-partner een afstorting kan afdwingen. Volgens de Hoge Raad moet de B.V. maar een lening aangaan om het pensioen te kunnen afstorten. Recente rechtspraak gaat iets minder ver, maar maakt wel duidelijk dat de rechten van de ex-partner worden veiliggesteld.

De ex-partner kan het pensioen onderbrengen bij:

 1. een Nederlandse verzekeringsmaatschappij;
 2. een buitenlandse verzekeringsmaatschappij;
 3. een eigen pensioen B.V. van de ex-partner.

Waarde van het DGA pensioen

De fiscale waarde van het pensioen volgt vaak wel uit de balans. Dit is echter niet altijd de waarde die bij echtscheiding van belang is. In de meeste gevallen is deze waarde hoger. Er wordt vaak een open geïndexeerd pensioen toegezegd (pensioen dat na ingang jaarlijks wordt verhoogd met een index). Doordat de fiscale waarde hier niet altijd rekening mee houdt, is de waarde van het pensioen bij echtscheiding vaak hoger (soms zelfs 1,5  tot 2 keer zo groot). Hierbij zie ik in de praktijk dat soms de totale fiscale pensioenreserve van de DGA moet worden afgestort.

De DGA kan dus dan weer helemaal opnieuw beginnen met het opbouwen van zijn pensioen. Daarnaast kan het bedrijf in gevaar komen doordat de DGA geld moet lenen om het pensioen af te storten!

Oplossingen DGA pensioenproblemen

 1. Neem in de pensioenovereenkomst op dat het een niet-geïndexeerd pensioen betreft.
 2. Verzeker het risico van vroegtijdig overlijden.
 3. Maak goede huwelijkse voorwaarden op en voer deze ook juist uit.
 4. Bij een bestaande pensioentoezegging kunt u deze na indexatie uit de toezegging halen, dit kan alleen voor de toekomst.
 5. Overleg met uw partner over een aanpassing van de huwelijkse voorwaarden tijdens een huwelijk.

Let op

Het huwelijksvermogensrecht is in 2012 aangepast. Voor ondernemers en DGA's kan dit onbedoelde en vervelende gevolgen hebben.

Andere interessante artikelen voor de DGA

Lees ook: DGA salaris 2015
Lees ook: DGA salaris verplicht
Lees ook: Lager DGA loon
Lees ook: DGA - dividend of salaris
Lees ook: DGA beleggen
Lees ook: Emigratie DGA


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte