Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
6 + 5 =

DGA salaris verplicht

Steeds meer DGA's hebben een probleem met het uitbetalen van hun fictieve salaris. Het gebruikelijk loon dient op jaarbasis tenminste € 44.000 (cijfers 2014 en 2015) (cijfers 2013/ 2012 : 43.000 en 42.000 euro) te bedragen. In dit artikel een opstelling van de mogelijkheden om het salaris vast te stellen.

Lager loon voor DGA is normaal

Als u kunt aantonen dat een werknemer zonder een B.V. minder zou verdienen, mag het salaris lager worden vastgesteld. De Belastingdienst zal ook kijken naar het salaris van de overige werknemers in de B.V., die geen aandelen hebben. Als deze werknemers meer verdienen, dan moet u wel kunnen uitleggen waarom. Als u de Belastingdienst kunt overtuigen dat uw werkzaamheden qua aard anders zijn, dan wordt uw salaris bepaald op minimaal 70% van de bestverdienende werknemer (vanaf 2016 is dit 75%).

Holding met management fee

Als er sprake is van een holding die management fee ontvangt, zal er door de Belastingdienst vaak een verband worden gelegd tussen de management fee en het salaris, dit meestal via de zogenaamde afroommethode. Stel, een DGA ontvangt € 250.000 management fee en stelt zijn salaris vast op € 40.000. Dit zal de Belastingdienst niet accepteren, het salaris zal worden vastgesteld op ongeveer € 160.000. Dit wordt als volgt berekend: eerst wordt vanuit de management fee een aantal kosten voldaan en vervolgens wordt het salaris vastgesteld op zo'n 70% van dit bedrag (vanaf 2016 75%)

De B.V. maakt verlies, wat doen met salaris?

Bij structurele verliezen mag u het salaris - tijdelijk - lager vaststellen. Hierbij moet de continuïteit van de B.V. in gevaar komen. U kunt wel een kritische inspecteur en rechter verwachten als er een discussie zou ontstaan over de hoogte van uw salaris. Dit temeer als in deze periode uw rekening-courant met de B.V. zou oplopen.

Regel € 5.000 salaris DGA

Bij een stamrecht B.V. of onroerend goed B.V. doet de DGA soms weinig voor zijn B.V. Bij een salaris tot € 5.000 is de DGA geen loonheffing verschuldigd. De uitbetaling van salaris moet dan achterwege blijven. In dat geval mag een loonadministratie achterwege blijven. De B.V. mag dan ook geen aftrekpost opvoeren.

Belastingtip: voorkom boete

Om boetes te voorkomen, is het aan te raden een onderbouwing van het gebruikelijke loon in het dossier te hebben. Het aanwezig hebben van een dergelijke onderbouwing kan tijdens een boekenonderzoek of procedure het verschil maken tussen een verdedigbaar of pleitbaar standpunt of niet. Voorbeeld uitspraak Gerechtshof Amsterdam d.d. 17 februari 2011, in deze procedure wordt een boete van ruim € 4.000 opgelegd.

Belastingtips DGA salaris

  1. AOV-premie: u kunt overwegen de AOV-premie privé te betalen en het salaris met hetzelfde bedrag te verhogen.
  2. Pensioen: voor de vergelijking met het salaris van andere werknemers moet u ook het pensioen meenemen, de Belastingdienst is het hier niet mee eens, edoch de rechter wel (Gerechtshof Den Bosch 27 mei 2011).

Belastingtip: terugkeer uit de B.V.

Als de B.V. structureel verliesgevend is, overweeg dan de B.V. te verlaten. Dit kan belastingvrij via een zogenaamde geruisloze terugkeer uit de B.V. U kunt ook overwegen om naast de B.V. een eenmanszaak op te zetten, dit is echter maatwerk waarvoor een fiscaal jurist wenselijk is.

Vragen

Als u vragen of opmerkingen over dit onderwerp zou hebben, stuur gerust een e-mail.

Bron

Hoge Raad 6 september 2002: B.V. met verlies en oplopende rekening-courant DGA, salaris te laag.

Hoge Raad 17 september 2004: opbrengst beheer B.V. is uitgangspunt.

Rechtbank Arnhem 17 november 2009: notaris in maatschap, 20% winstopslag is akkoord.

Gerechtshof Amsterdam 25 maart 2010: 33% uurtarief voor B.V., rest moet salaris zijn.

Hof Leeuwarden 28 juni 2011: advocaat in maatschap, 70% acceptabel maar niet altijd te gebruiken.

Andere interessante artikelen voor ondernemers

Lees ook: Studiekosten aftrekbaar 2015
Lees ook: Meewerkaftrek 2015 (meewerkbeloning partner)
Lees ook: Sponsoring en fiscus
Lees ook: Kosten sportschool/fitness aftrekbaar


meer informatie over DGA salaris verplicht

Samengevat:

>
>
>
>
>