DGA en verlies in de BV of rekening courant schuld? Praat eens vrijblijvend met een fiscaal jurist

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
24-12-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Salaris DGA bij verlies

Het DGA-salaris voor 2021 bedraagt minimaal € 47.000. Het DGA salaris voor 2022 is vastgesteld op € 48.000. Het is voor een DGA aantrekkelijker om dividend uit te keren dan om salaris uit te betalen, mede hierom is het fictieve DGA-salaris vastgesteld. In dit artikel wordt ingegaan op het voordeel om dividend uit te keren.

Lager fictief loon DGA bij verliessituatie

Als een B.V. verlies maakt, dan kan het salaris aan de DGA soms niet worden betaald. Het fictief loon (of gebruikelijk loon) van de DGA mag in dergelijke situaties niet zomaar lager worden vastgesteld. De Belastingdienst werkt hier zelden aan mee, echter de rechter denkt er anders over. 

  • Stuur dus altijd een brief aan de Belastingdienst

Voorwaarden voor lager fictief loon DGA bij verlies in de B.V.

Er worden wel voorwaarden gesteld aan het lagere fictieve loon. De belangrijkste zijn:

  • verlies niet incidenteel;
  • bij voldoende eigen vermogen is lager fictief loon lastig;
  • het voorbestaan van het bedrijf zou in gevaar komen als het salaris moet worden betaald.

Ook zo tevreden over de facturen van uw accountant? Praat eens met ons !

Bron

Gerechtshof Amsterdam d.d. 22 oktober 2013.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte