Inkomensplanning of estate planning voor de DGA? Vraag het onze specialisten.

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
24-12-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

DGA - dividend of salaris?

Het DGA-salaris voor 2021 bedraagt minimaal € 47.000. Het DGA salaris voor 2022 is vastgesteld op € 48.000. Het is voor een DGA aantrekkelijker om dividend uit te keren dan om salaris uit te betalen, mede hierom is het fictieve DGA-salaris vastgesteld. In dit artikel wordt ingegaan op het voordeel om dividend uit te keren.

Soms is het uitkeren van dividend voordeliger dan het uitkeren van salaris.

Een directeur moet zich een bepaald salaris (gebruikelijk loon) uitkeren. Stel, u geniet een salaris van € 80.000 en uw B.V. maakt nog een winst van € 150.000. Wanneer u behoefte heeft aan aanvullend inkomen, dan is het aantrekkelijker om dit als dividend uit te keren in plaats van als salaris.

Toelichting

De top van het salaris van de DGA wordt belast tegen 49%. Stel, de heer X overweegt om € 20.000 extra salaris uit te keren. Dit is voor de B.V. aftrekbaar (en dus niet belast met vennootschapsbelasting) en in privé belast tegen 49%. Netto ontvangt de heer X dus iets meer dan € 10.000. Kiest de heer X voor een dividenduitkering van € 20.000, dan is dit dividend in eerste instantie belast met vennootschapsbelasting van € 3.200 (16% van € 20.000). De heffing in box 2 bedraagt dan 26,9 % over de resterende € 16.800 (deel via B.V. en deel in privé), waarna er netto € 12.300 overblijft.

Voorbeeld berekening

Stel dat u € 50.000 kunt uitkeren als salaris of als dividend, wat is dan voordeliger?

     Salaris    Dividend 
         

Uitkering   

 50.000

 

 50.000

Vennootschapsbelasting   

 0

 

8.200

Inkomstenbelasting box 1   

 24.000

 

Inkomstenbelasting box 2       

11.200 

         
Netto ontvangst    

26.000 

 

30.600

       

Conclusie

Het tarief over een salaris is maximaal 49% en over een dividenduitkering per saldo 39%. Bij hogere salarissen en een belastbaar inkomen van meer dan € 65.000 is een dividenduitkering vaak voordeliger dan een salarisverhoging. Aantekening hierbij is wel dat dit maatwerk is, immers een salarisverhoging kan ook een hogere pensioenlast opleveren, dit kan voordelig zijn. En er moet natuurlijk altijd voldaan worden aan het gebruikelijk loon.

Ook zo tevreden over uw accountant? Vraag een vrijblijvende offerte


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte