Expat pensioen

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
23-05-2012
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Expat pensioen

Werken in het buitenland en een pensioen? De werknemer mag in beide landen zijn pensioen opbouwen, maatwerk is echter wel een vereiste. Goed nadenken over de mogelijkheden van een salary split is verstandig.

Basis

Pensioenlasten moeten binnen internationale structuren ten laste van de winst worden gebracht daar waar de werknemer werkzaam is. Dit is dan ook weer het probleem, want Nederland accepteert de aftrek van een buitenlandse premie voor een pensioen niet.

Werken in het buitenland

Als een werknemer in het buitenland gaat werken en zijn pensioen in Nederland blijft opbouwen, zal het buitenland geen fiscale aftrek / faciliteiten verlenen voor de opbouw van het pensioen. De Nederlandse werkgever mag geen pensioenrechten toekennen over het salaris dat betrekking heeft op de buitenlandse dienstbetrekking. Na beëindiging van de dienstbetrekking geldt de daar gewerkte tijd wel mee voor de diensttijd voor het pensioen (artikel 10a lid 1 letter b uitvoeringsbesluit loonbelasting). In veel gevallen is het - vanuit Nederlandse optiek - mogelijk om buitenlands pensioen over te dragen naar een Nederlandse verzekeraar. Let hierbij wel op de gevolgen bij uitkering van uw pensioen.

Overdracht pensioen naar het buitenland

Onder strikte voorwaarden kan een in Nederland opgebouwd pensioen worden overgedragen naar een buitenlands professioneel pensioenfonds. Dit kan zonder conserverende aanslag als de buitenlandse verzekeraar bereid is de Nederlandse Belastingdienst te informeren en daarnaast zekerheid te stellen voor eventuele belastingschulden van de werknemer (voor de liefhebber: artikel 19a lid 1 wet loonbelasting en / of artikel 3.133 lid 2 letter H wet inkomstenbelasting 2001).

Tip

Wellicht kan via inkoopdienstjaren of een andere opbouw van het pensioen een oplossing worden bereikt. Lees hiertoe dit artikel.

Werken in Nederland vanuit buitenland

Een naar Nederland uitgezonden werknemer kan tijdelijk zijn buitenlandse pensioenregeling in Nederland voortzetten. Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen werknemers uit de EU en buiten de EU. Een toelichting kunt u vinden in onderstaand besluit. Het is in strijd met EU wetgeving om voor de aftrekbaarheid van premies voor een pensioen een eis te stellen aan de vestigingsplaats van de verzekeraar (zie hiertoe ondermeer Hof van Justitie 3 oktober 2002, NR: C-136.00).

Voor de langere termijn zal de expat waarschijnlijk een pensioen moeten opbouwen bij een Nederlandse verzekeraar. In sommige nieuwe verdragen (zoals met de Verenigde Staten en België) is nu al bepaald dat de werknemer zijn pensioen daarna weer kan meenemen.


In een besluit over pensioenen in internationaal verband worden diverse mogelijkheden geboden voor werknemers die in Nederland gaan werken. Besluit kunt u hier raadplegen 

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte