Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
4 + 2 =

Sociale zekerheid binnen de Europese Unie

Per 1 mei 2010 veranderen de regels voor de sociale zekerheid binnen de Europese Unie. Verordening 1407/71 wordt vervangen door verordening 883/04, de belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Vanaf 1 mei 2010 is een werknemer of ondernemer slechts onderworpen aan 1 stelsel voor de sociale zekerheid. Tot dat moment kon u nog onder 2 stelsels vallen.
 • Vanaf 1 mei 2010 kunnen werknemers nog slechts gedurende 24 maanden in hun woonland verzekerd blijven (dit was 12 maanden met soms een verlenging van 12 maanden).
 • Als een werknemer in meerdere landen werkt (waaronder het woonland), dan is hij in het woonland verzekerd als hij daar voor minimaal 25% van zijn loon of werktijd werkzaamheden verricht.
 • In de loop van 2011 worden de E101 verklaringen vervangen. Dit zal dan worden geregeld via elektronische gegevensuitwisseling.
 • De bepalingen voor zelfstandigen worden strenger, ze moeten in beide landen dezelfde activiteiten verrichten. Is dit niet zo, dan is geen sprake van uitzending.

Overgangsrecht

Er komt overgangsrecht voor werknemers of zelfstandigen die per 1 mei 2010 al grensoverschrijdend aan het werk waren. Zij kunnen nog 10 jaar (dus tot 1 mei 2020) onder de oude verordening vallen.

Voorbeeld

De heer X werkt gedurende 1 dag per week in Nederland en 4 dagen in Duitsland. De heer X is nu verzekerd in Nederland en bij toepassing van de nieuwe regelgeving in Duitsland.

Overzicht van situaties

Hieronder een kort overzicht van diverse situaties na 1 mei 2010:

 1. Werklandbeginsel: uitgangspunt is verzekerd in het werkland.
 2. Periode: vrijstelling voor verzekering in het woonland voor maximaal 24 maanden.
 3. Detachering: verzekering in woonland gedurende maximaal 24 maanden.
 4. Werkzaamheden in 2 landen: wetgeving woonland mits 25% van het loon / tijd daar wordt verricht.
 5. Werkzaamheden in dienstbetrekking en anders dan in dienstbetrekking: wetgeving van het land waar de dienstbetrekking wordt verricht is van toepassing.
 6. Transport: geen aparte aanwijsregels meer.
 7. Gebied: van toepassing op de EU lidstaten en dus nog niet voor Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland.


>
>
>
>