Factuurvereisten belastingen

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Factuurvereisten belastingen

Als een ondernemer een factuur verstuurt, dan stelt de Belastingdienst hier eisen aan. U moet onderscheid maken tussen een factuur voor diensten en voor leveringen. Degene die de factuur verstuurt moet de BTW afdragen, de ondernemer die de factuur ontvangt kan de BTW verrekenen / aftrekken.

De Belastingdienst wil graag weten wat er administratief binnen uw bedrijf gebeurt. U bent dan ook verplicht om een administratie bij te houden, waarin u vastlegt welke facturen u ontvangt en hoeveel omzetbelasting u moet afdragen. Als een factuur niet juist is opgesteld, kan de Belastingdienst de vooraftrek weigeren. Een juiste factuur is dus van essentieel belang.

Vereisten factuur per 2012

Wat moet er op een factuur worden vermeld?

 1. Uw naam, adres. 
 2. Uw BTW-identificatienummer.
 3. Naam en adres van de klant (bij buitenlanse transacties ook het BTW-identificatienummer van de klant). Bij een verlegging van de BTW (ook binnen Nederland) moet u ook het BTW-identificatienummer op de factuur vermelden.
 4. Datum van de factuur.
 5. Factuurnummer.
 6. Datum van de prestatie.
 7. Duidelijke omschrijving van de prestatie.
 8. Grondslag of maatstaf voor de heffing.
 9. Datum waarop een vooruitbetaling is verricht.
 10. Hoeveelheid, omschrijving en aard van de geleverde goederen of diensten.
 11. De eenheidsprijs exclusief omzetbelasting (en mogelijke kortingen).
 12. Bij meerdere leveringen per levering het BTW-tarief vermelden.
 13. Bij een creditnota's of een voorschot verwijzen naar de oorspronkelijke factuur.
 14. Indien van toepassing verwijzen naar een vrijstelling, verlegging of margeregeling.
 15. Bij levering van een nieuw vervoermiddel dit vermelden op de factuur.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte