Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
9 + 9 =

Factuurvereisten belastingen

Als een ondernemer een factuur verstuurt, dan stelt de Belastingdienst hier eisen aan. U moet onderscheid maken tussen een factuur voor diensten en voor leveringen. Degene die de factuur verstuurt moet de BTW afdragen, de ondernemer die de factuur ontvangt kan de BTW verrekenen / aftrekken.

De Belastingdienst wil graag weten wat er administratief binnen uw bedrijf gebeurt. U bent dan ook verplicht om een administratie bij te houden, waarin u vastlegt welke facturen u ontvangt en hoeveel omzetbelasting u moet afdragen. Als een factuur niet juist is opgesteld, kan de Belastingdienst de vooraftrek weigeren. Een juiste factuur is dus van essentieel belang.

Vereisten factuur per 2012

Wat moet er op een factuur worden vermeld?

 1. Uw naam, adres. 
 2. Uw BTW-identificatienummer.
 3. Naam en adres van de klant (bij buitenlanse transacties ook het BTW-identificatienummer van de klant). Bij een verlegging van de BTW (ook binnen Nederland) moet u ook het BTW-identificatienummer op de factuur vermelden.
 4. Datum van de factuur.
 5. Factuurnummer.
 6. Datum van de prestatie.
 7. Duidelijke omschrijving van de prestatie.
 8. Grondslag of maatstaf voor de heffing.
 9. Datum waarop een vooruitbetaling is verricht.
 10. Hoeveelheid, omschrijving en aard van de geleverde goederen of diensten.
 11. De eenheidsprijs exclusief omzetbelasting (en mogelijke kortingen).
 12. Bij meerdere leveringen per levering het BTW-tarief vermelden.
 13. Bij een creditnota's of een voorschot verwijzen naar de oorspronkelijke factuur.
 14. Indien van toepassing verwijzen naar een vrijstelling, verlegging of margeregeling.
 15. Bij levering van een nieuw vervoermiddel dit vermelden op de factuur.


meer informatie over Factuurvereisten belastingen

Samengevat:

>
>
>
>