Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
2 + 9 =

Zorgboerderij en omzetbelasting

Sinds 2002 zijn de prestaties inzake een zorgboerderij vrijgesteld van omzetbelasting. Dit betreffen prestaties door een landbouwer, veehouder, tuinbouwer of bosbouwer die aan mensen dagbesteding, dagopvang of een arbeidstraining verleent.

In de praktijk gaat het om agrarische bedrijven die naast hun normale werk een bepaalde vorm van zorg en / of begeleiding geven aan ouderen, gehandicapten of jongeren. De bemiddelende instelling (gemeente, zorginstelling, etc.) moet een overeenkomst met de zorgboerderij hebben gesloten. Het kan ook zijn dat de patiënt zelf een overeenkomst sluit. Dit komt voor als deze een persoonsgebonden budget ontvangt (loopt via de AWBZ).

De zorgboer moet wel zorgvuldig vastleggen wat hij precies voor zijn patiënten heeft gedaan. De Belastingdienst moet namelijk kunnen controleren of de prestaties onder de vrijstelling vallen.

Essentie

Een boer met een zorgtaak is voor deze werkzaamheden vrijgesteld voor de BTW. Er hoeft dus geen BTW te worden afgedragen over de ontvangsten. De in rekening gebrachte BTW is ook niet  verrekenbaar / terug te vragen. De voorwaarden zijn:

  1. boerenbedrijf in combinatie met zorg;
  2. overeenkomst met meerdere PGB-patiënten, gemeente, AWBZ-instellingen, etc.;
  3. geen uitdrukkelijk winstoogmerk of oneerlijke concurrentie.

Let op bij zorgboer

De normale prestaties worden tegen het reguliere BTW-tarief belast, soms wellicht met toepassing van de zogenoemde landbouwregeling.


meer informatie over Zorgboerderij en omzetbelasting

Samengevat:

>
>
>
>
>