Zorgboerderij en omzetbelasting

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
05-05-2012
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Zorgboerderij en omzetbelasting

Sinds 2002 zijn de prestaties inzake een zorgboerderij vrijgesteld van omzetbelasting. Dit betreffen prestaties door een landbouwer, veehouder, tuinbouwer of bosbouwer die aan mensen dagbesteding, dagopvang of een arbeidstraining verleent.

In de praktijk gaat het om agrarische bedrijven die naast hun normale werk een bepaalde vorm van zorg en / of begeleiding geven aan ouderen, gehandicapten of jongeren. De bemiddelende instelling (gemeente, zorginstelling, etc.) moet een overeenkomst met de zorgboerderij hebben gesloten. Het kan ook zijn dat de patiënt zelf een overeenkomst sluit. Dit komt voor als deze een persoonsgebonden budget ontvangt (loopt via de AWBZ).

De zorgboer moet wel zorgvuldig vastleggen wat hij precies voor zijn patiënten heeft gedaan. De Belastingdienst moet namelijk kunnen controleren of de prestaties onder de vrijstelling vallen.

Essentie

Een boer met een zorgtaak is voor deze werkzaamheden vrijgesteld voor de BTW. Er hoeft dus geen BTW te worden afgedragen over de ontvangsten. De in rekening gebrachte BTW is ook niet  verrekenbaar / terug te vragen. De voorwaarden zijn:

  1. boerenbedrijf in combinatie met zorg;
  2. overeenkomst met meerdere PGB-patiënten, gemeente, AWBZ-instellingen, etc.;
  3. geen uitdrukkelijk winstoogmerk of oneerlijke concurrentie.

Let op bij zorgboer

De normale prestaties worden tegen het reguliere BTW-tarief belast, soms wellicht met toepassing van de zogenoemde landbouwregeling.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte