Artikel is gearchiveerd in verband met gewijzigde wetgeving.

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
04-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Artikel is gearchiveerd in verband met gewijzigde wetgeving.

De Tante Agaath lening is met ingang van 2013 uit de wetteksten verdwenen. Deze heffingskorting is volledig komen te vervallen. De aftrek van het eventuele verlies op de vordering is met ingang van 2010 reeds feitelijk afgeschaft. Alleen voor leningen die vóór 1 januari 2011 zijn gesloten blijft de aftrekmogelijkheid bestaan. Alle leningen die sinds 1 januari 2011 zijn gesloten hebben dus geen recht meer op aftrek.

Tante Agaath lening

U wilt voor uzelf beginnen, maar u kunt geen bank vinden die u geld wil lenen. Probeer van een kennis, vriend of familielid geld te lenen. Als de lening niet wordt terugbetaald, krijgt de gulle gever ongeveer 40% (wellicht zelfs 52%) terug van de Belastingdienst. Daarnaast hoeft hij of zij geen box 3 heffing te betalen.

De Tante Agaath lening

De Belastingdienst wil ondernemers stimuleren. Als u een startende ondernemer bent en een privé geldschieter wil u geld lenen, dan kunt u hier beiden beter aan worden. De belastingwetgeving kent een speciale regeling voor zogenaamd durfkapitaal.

De voorwaarden voor een Tante Agaath lening

Voor de regeling geldt een aantal voorwaarden:

 1. Er moet meer dan € 2.269 worden geleend.
 2. De Belastingdienst moet een beschikking afgeven.
 3. U mag nog geen 7 jaar zelfstandigenaftrek hebben genoten.
 4. Er moet een leningsovereenkomst worden opgesteld.
 5. Het moet gaan om een achtergestelde lening (eerste 8 jaar).
 6. U gebruikt het geld voor zaken die enkel voor uw onderneming worden gebruikt (verplicht ondernemingsvermogen).
 7. De geldschieter mag het geld niet zelf hebben geleend.
 8. Rentepercentage: maximaal de wettelijke rente.
 9. De leningsovereenkomst moet geregistreerd worden.

Wie mag de lening verstrekken?

In principe mag elke particulier u de lening verstrekken. Het mag niet gaan om uw partner of degene met wie u een onderneming drijft.

Fiscale voordelen geldschieter

De regeling kent enkel fiscale voordelen voor de geldschieter, dus niet voor de ondernemer. De geldschieter heeft de volgende voordelen:

 1. Vrijstelling box 3 gedurende de eerste 8 jaar tot  een maximum van zo'n € 55.000.
 2. Aftrekbaar in box 1: als de lening niet wordt terugbetaald, kan de geldschieter de lening kwijtschelden, het verlies is aftrekbaar in box 1 tot zo'n € 47.000. De kwijtschelding moet dan wel binnen 8 jaar plaatsvinden. Daarnaast moet de Belastingdienst een beschikking afgeven dat de ondernemer het geld niet meer kan terugbetalen.
 3. Heffingskorting: de geldschieter krijgt een extra heffingskorting van 1,3% van de lening, met een maximum van € 55.000 per belastingplichtige, bij fiscaal partner derhalve € 110.000.

Meer weten van tante agaath lening

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte