Op zoek naar belastingbesparingen binnen uw bedrijf?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Ook zo ontevreden over uw accountant? Wellicht is veranderen van accountant een idee?

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Prive

Deze pagina is aangemaakt op: 12-09-2011 11:24. Laatst gewijzigd op: 22-02-2016 20:35.

Download gratis onze App

Gratis fiscale tips ontvangen?

Buitenlandse dividendbelasting

In vroegere jaren zijn veel mensen vergeten om buitenlandse dividendbelasting terug te vragen, het ging om ruim 400 miljoen euro. Wanneer kunt u buitenlandse dividendbelasting terugvragen? Lees in dit artikel hoe u over de laatste 5 jaar de dividendbelasting alsnog kunt terugkrijgen.

Verrekenen dividendbelasting

Als u belegt in aandelen, fondsen, trackers, etc., dan ontvangt u waarschijnlijk jaarlijks dividenduitkeringen. Op een dividenduitkering wordt belasting ingehouden door degene die het dividend heeft uitbetaald. De ingehouden dividendbelasting staat op de opgave die u van uw bank of vermogensbeheerder ontvangt. De ingehouden dividendbelasting kunt u terugvragen / verrekenen in uw aangifte inkomstenbelasting. De dividendbelasting is dus een voorheffing / voorschot op de inkomstenbelasting (of vennootschapsbelasting). U kunt de teruggave verdelen met uw partner, de verhouding staat u vrij.

Buitenlandse bronheffing

De buitenlandse bronheffing bedraagt meestal 15%, dit kan echter per land verschillen. In deze lijst kunt u lezen hoeveel bronheffing er in het buitenland maximaal mag worden ingehouden. Als u geld uit het buitenland ontvangt, kan het zijn dat de buitenlandse belastingdienst een graantje meepikt van uw rente of dividend. De tarieven en uw recht op teruggave zal per land verschillen, overleg dit eens met uw fiscaal jurist of bank. Het kost u tijd en moeite, maar soms kan het wel voordelig zijn. Meestal moet het verzoek op papier worden ingediend binnen een periode van 1 tot 3 jaar.

Als de ontvanger van het dividend een B.V. is, dan kan de dividendbelasting soms met de vennootschapsbelasting worden verrekend of als kosten worden genomen. Overleg dit met uw fiscaal jurist.

Vergeten dividendbelasting terug te vragen

Veel mensen vergeten de dividendbelasting in de aangifte in te vullen. U kunt de dividendbelasting dan alsnog terugvragen. De wijze waarop dit moet gebeuren, zal afhangen van de status van uw aangifte.

  1. Nog geen definitieve aanslag ontvangen: u kunt alsnog een nieuwe aangifte indienen, de Belastingdienst zal dan deze aangifte in behandeling nemen en rekening houden met de ingehouden dividendbelasting.
  2. Definitieve aanslag zojuist ontvangen: als de aanslag nog geen 6 weken geleden is opgelegd, kunt u bezwaar maken tegen de aanslag en melden dat u alsnog dividendbelasting wilt verrekenen. Een voorbeeld bezwaarschrift kunt u hier vinden.
  3. Aangifte is definitief afgewikkeld: u kunt een ambtshalve verzoek om vermindering indienen bij de Belastingdienst. U bent te laat, maar de inspecteur zal bij een evidente fout waarschijnlijk aan uw verzoek tegemoet komen. Via dit briefje kunt u maximaal 6 jaar terug (dus in 2014 tot maximaal 2009). Een voorbeeld verzoekschrift voor een ambtshalve vermindering kunt u hier vinden.


Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice