Spanje belastingparadijs

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
13-01-2023
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Spanje belastingparadijs

Veel Nederlanders emigreren naar Spanje, het is er lekker warm en het leven is er goedkoop. De prijzen van woningen zijn sinds 2009 substantieel gedaald. Het belastingstelsel lijkt op het stelsel in Nederland, zoals dit heeft gegolden tot en met 2000.

  1. Inkomstenbelasting in Spanje: tarief tussen de 19% en 47%, voor bepaalde groepen zijn speciale regelingen.
  2. Vermogensbelasting over rendement op vermogen in Spanje: 19% per jaar (niet inwoners)
  3. Vermogensbelasting over waarde, beperkt tot nihil.
  4. Omzetbelasting in Spanje: 16% - 21%
  5. Vennootschapsbelasting in Spanje: 25%.
  6. Overdrachtsbelasting in Spanje: gemiddeld 10%.
  7. Erfbelasting: voor vermogen in Spanje 7% tot 34% (kan bij niet verwanten oplopen tot 82%), structuren om heffing te voorkomen zijn mogelijkheden (Nederland zal de eerste 10 jaar na vertrek heffen). 
  8. Overige belastingen: belasting over verkoopwinst van woningen of vakantiewoningen.

Belastingtip Spanje

De belastingheffing over lijfrenten uit Nederland kan in Spanje soms zeer laag zijn. Deskundige advisering hierover is van belang.

Daarnaast kent Spanje een speciaal tarief voor mensen die in Spanje gaan wonen en werken, de zogenaamde Beckham-regeling. Het tarief bedraagt dan 24%. Ook inkomsten uit uw beleggingen worden vrijgesteld van belastingheffing. De regeling geldt voor maximaal 6 jaar. Als u meer dan € 600.000 zou verdienen, is de Beckham-regeling (sinds 2009) minder gunstig, over het meerdere moet u dan 43% betalen.

Speciale regeling nieuwbouw woning

Er geldt in Spanje een speciale regeling voor nieuw te bouwen woningen. De regeling is ingevoerd in augustus 2011 en eindigt per 1 januari 2012. De omzetbelasting op nieuw te bouwen woningen bedraagt in die periode 4%. Gezien het grote aantal te koop staande woningen, verwacht men niet veel van deze maatregel. Wat er ook van is, het kan een aardige besparing opleveren. Bij nieuwbouwwoningen moet de projectontwikkelaar een vergunning  ('Licencia de Primera Ocupación) voor u aanvragen, op grond van deze vergunning mag u in de woning wonen. De gemeente moet de vergunning afgeven, maar hierin schuilt altijd een risico. Veel eigenaren van woningen hebben een dergelijke vergunning niet ontvangen.

Hypotheek op woning in Spanje

Als u een tweede woning in Spanje koopt, krijgt u een maximale hypotheek van 60% tot 70% van de koopsom (mits deze gelijk is aan de taxatiewaarde). De Spaanse banken werken iets anders dan de Nederlandse; ze kijken naar uw inkomen, uw vermogen, maar ook naar overige uitgaven en inkomstenstroom. Op basis hiervan krijgt u een score via een soort goocheltruc (in ingewikkelde formule). Ruwweg kunt stellen dat u 50% van de koopsom als eigen middelen moet inbrengen (namelijk 40% en de kosten koper, ad ongeveer 11%). In sommige gevallen kunt u de hypotheek die op de woning is gevestigd overnemen, overleg dit met de bank. 

Mensen die in Spanje wonen, kunnen een hypotheek krijgen van 70% tot 90%. Ook hier wordt er naar alle facetten van uw inkomen en vermogen gekeken.

Belastingverdrag met Spanje

Nederland heeft met Spanje een belastingverdrag gesloten, dit kunt u hier raadplegen.

Contactpersoon

Een specialist in Nederland over een emigratie naar Spanje is Jan Willem Wijnbergen , verbonden aan het kantoor Jongbloed Fiscaal Juristen.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte