Emigratie en erfbelasting

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
31-01-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Emigratie en erfbelasting

Een aantal landen in Europa kent geen of een beperkte erfbelasting. U kunt hierbij denken aan Italië, Spanje en Portugal. Als voorbeeld kent Spanje wel een erfbelasting, edoch enkel voor vermogen in Spanje, zoals uw woning. In Italië is het tarief erg laag. Mits u langer dan 10 jaar uit Nederland weg bent, mag Nederland niet meer heffen. Een alternatief is dat u de nationaliteit van uw nieuwe woonland aanneemt.

De 10-jaarstermijn bij emigratie

De Nederlandse successiewet / erfbelasting stelt dat een erflater met de Nederlandse nationaliteit die komt te overlijden, binnen een periode van 10 jaar na zijn emigratie uit Nederland bij zijn overlijden geacht wordt in Nederland te wonen. Deze regeling geldt zowel voor erven als voor schenken. Door deze fictie moet u tijdig emigreren om aan de Nederlandse erfbelasting te ontkomen.

In de praktijk weet de Nederlandse overheid niet dat een Nederlander die een paar jaar weg is, komt te overlijden in het buitenland. Op de Nederlandse erfgenamen rust dan de plicht om dit te melden bij de Nederlandse overheid.

Door de 10-jaarstermijn kan er dubbele heffing optreden, dus heffing in het woonland en in Nederland.

Belastingtip

Een alternatief is om na de emigratie afstand te doen van uw Nederlandse nationaliteit.

Rechter en emigratie

De 10-jaarstermijn is volgens de rechter niet in strijd met het EG-recht, kijk hiervoor naar de uitspraak van het Hof van Justitie d.d. 23 februari 2006 met nummer C513/03 en het arrest van de Hoge Raad d.d. 22 december 2006 met rolnummer 39.261.

Dubbele erfbelasting bij emigratie

Bij een emigratie kan er dubbele heffing optreden, meestal zal het belastingverdrag tussen beide landen duidelijkheid geven over de uiteindelijke verdeling van de heffing. Bij grensoverschrijdende schenkingen en erfenissen zorgt de 10-jaarstermijn steeds vaker voor dubbele heffing. De problemen worden opgelost door:

 1. het internationale privaatrecht;
 2. belastingverdragen;
 3. eenzijdige regeling Nederland;
 4. overleg tussen landen, eventueel via notariële koepelorganisatie Conseil des Notariats de l’Union Européenne.

Meestal zal de dubbele heffing plaatsvinden als het woonland erfbelasting heft over zaken die zich in het woonland bevinden, zoals de woning. Als u dan binnen 10 jaar komt te overlijden, zal ook Nederland willen heffen.

Belastingtip

Als een buitenlander in Nederland een onroerende zaak zou verkrijgen, is hierover in Nederland geen belastingheffing verschuldigd. Bij inwoners van Spanje is het dus slim om Nederlands onroerend goed aan de kinderen te laten toekomen, Spanje heft immers enkel over zaken in Spanje. Dit recht van overgang wordt sinds enkele jaren niet meer geheven.

Belastingverdragen inzake successie

Nederland heeft heel veel belastingverdragen gesloten, ruim 100. Voor de erfbelasting is het aantal beperkt, er zijn successie- / erfbelastingverdragen gesloten met:

 • Nederlandse Antillen;
 • Oostenrijk;
 • Finland;
 • Noord Ierland;
 • Groot Brittannië;
 • Verenigde Staten;
 • Zweden;
 • Zwitserland.

Als er geen successieverdrag is gesloten, kunt u de belastingheffing beperken door de Nederlandse eenzijdige regeling, het Besluit voorkoming dubbele belasting uit 2001. Meestal mag u de in het buitenland (vaak woonland) verschuldigde successiebelasting in mindering brengen op de Nederlandse schenk- of erfbelasting.

Bron

Artikel 3 Succesiewet.

Besluit 2010 inzake internationale aspecten van de successie bij emigratie.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte