Bedrijfsopvolgingsfaciliteit successiewet

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
06-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit successiewet

Als een directeur - grootaandeelhouder (DGA) komt te overlijden, moet er in principe box 2 heffing worden betaald. Dit wil zeggen dat de erfgenamen 25% belasting moeten betalen over de waarde van de aandelen op het moment van overlijden (-/- de verkrijgingsprijs). Daarna moet er nog erfbelasting worden betaald. Hierdoor kunnen bedrijven door belastingen failliet gaan. Dit kan worden voorkomen door tijdens het leven van de DGA een bedrijf vrijwel belastingvrij over te dragen aan de zoon, dochter of overige erfgenamen. Sinds 2010 hoeft er geen box 2 heffing te worden betaald bij overlijden van de DGA, deze wordt doorgeschoven naar de opvolger. Er is ook geen schenk- of erfbelasting verschuldigd, hiervoor gelden wel voorwaarden.

Contactpersoon

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de heer mr. Dennis J.B. Jongbloed.

Schenk- en erfbelasting

Bij een schenking of vererving van een onderneming is er een 100% vrijstelling tot een bedrag van € 1 miljoen. Daarboven bedraagt de vrijstelling 83%. Via slimme trucs kon men tot 2010 ook een beleggingsbedrijf binnen de familie vrijwel belastingvrij overdragen, dit is niet meer. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit geldt alleen voor materiële (echte) bedrijven. Als het een echt bedrijf is met beleggingen, is wellicht een vrijstelling van toepassing. Laat u hiertoe adviseren. Het materiële deel is hierbij vrijgesteld, dit te vermeerderen met 5% van het eigen vermogen. De beleggingen vallen niet onder de vrijstelling. Het bedrijf moet na de vererving of schenking minimaal 5 jaar worden voortgezet.

Voorbeeld direct belasting betalen

De heer Jansen is DGA in een bouwbedrijf. Hij komt te overlijden op 6 mei 2010. Het bedrijf heeft een waarde van € 1.000.000. Er moet direct € 250.000 box 2 heffing worden betaald. Daarna zal vererving plaatsvinden, de erfbelasting bedraagt 10% (soms 20%) van € 750.000. In het ongunstigste geval moet in totaal € 400.000 belastingen worden betaald.

Voorbeeld bedrijfsopvolgingsfaciliteit bedrijf met beleggingen

De heer Jansen is DGA van een fietshandel. Hij komt op 2 januari 2010 te overlijden. Het bedrijf heeft een waarde van € 1.000.000, hiervan wordt € 200.000 gevormd door beleggingen, het eigen vermogen in de fietshandel bedraagt € 40.000. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit is van toepassing op € 800.000, te vermeerderen met 5% van € 40.000. Over € 160.000 moet zowel box 2 heffing als erfbelasting worden betaald. In het ongunstigste geval is € 64.000 aan belastingen verschuldigd, zijnde (box 2) 25% over € 160.000 (= € 40.000) en 20% over € 160.000 -/- € 40.000. De claim over het vrijgestelde deel ad € 840.000 wordt renteloos doorgeschoven aan de kinderen.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte