Wat staat er in een bezwaarschrift?

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Wat staat er in een bezwaarschrift?

U kunt tegen een aanslag of voor bezwaar vatbare beschikking bezwaar aantekenen binnen 6 weken. In dit bezwaarschrift moet u de volgende zaken opnemen:

 • naam, adres, woonplaats;
 • dagtekening bezwaarschrift;
 • nummer van de aanslag waar u bezwaar tegen maakt;
 • omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt;
 • motivering van uw bezwaar.

In het bezwaarschrift kunt u ook de volgende zaken opnemen:

 • uitstel van betaling (moet bij de invorderaar);
 • verzoek om dossier inzage (uw dossier bij de Belastingdienst);
 • verzoek om mediation;
 • verzoek om vergoeding van kosten (als u een deskundige zou inschakelen);
 • verzoek om rechtstreeks in beroep te gaan;
 • verzoek om gehoord te worden om uw bezwaren toe te lichten.

Een voorbeeld bezwaarschrift uit mijn fiscale praktijk kunt u hier raadplegen.


Meer weten van wat staat er in een bezwaarschrift

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte