Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
5 + 1 =

Wat staat er in een bezwaarschrift?

U kunt tegen een aanslag of voor bezwaar vatbare beschikking bezwaar aantekenen binnen 6 weken. In dit bezwaarschrift moet u de volgende zaken opnemen:

 • naam, adres, woonplaats;
 • dagtekening bezwaarschrift;
 • nummer van de aanslag waar u bezwaar tegen maakt;
 • omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt;
 • motivering van uw bezwaar.

In het bezwaarschrift kunt u ook de volgende zaken opnemen:

 • uitstel van betaling (moet bij de invorderaar);
 • verzoek om dossier inzage (uw dossier bij de Belastingdienst);
 • verzoek om mediation;
 • verzoek om vergoeding van kosten (als u een deskundige zou inschakelen);
 • verzoek om rechtstreeks in beroep te gaan;
 • verzoek om gehoord te worden om uw bezwaren toe te lichten.

Een voorbeeld bezwaarschrift uit mijn fiscale praktijk kunt u hier raadplegen.


meer informatie over Wat staat er in een bezwaarschrift?

Samengevat:

>
>
>
>