Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *

Familiebank voor lenen aan kinderen

"Mijn kind gaat een huis kopen, is het verstandig dat ik een familiebank opricht?"

De familiebank is de structuur waarbij ouders aan hun kind of kinderen geld lenen om zelf een huis te kopen. Deze constructie is met name zinvol als de ouders spaargeld in box 3 hebben staan of een overwaarde op hun woning hebben en het kind (of kinderen) zelf ook inkomen hebben.

Nieuws lening

U moet sinds 2013 de informatie van een lening aan uw kind doorgeven aan de belastingdienst. Dit speelt indien

  • u een lening afsluit bij een familielid, BV of buitenlandse bank
  • u op de lening moet aflossen (nieuwe hypotheekregels)

Het formulier kunt u hier downloaden

Voordeel familiebank en hypotheekrente

De ouders krijgen hierdoor een mooie rente in box 3 en de kinderen kunnen de hypotheekrente aftrekken van hun inkomen. De hypotheekrente moet zakelijk zijn, veelal zal men de neiging hebben om de rente zo hoog mogelijk vast te stellen. De Belastingdienst accepteert veelal een marge van 25%, dus als de bank 5% zou rekenen voor een hypotheek met een rentevastperiode van 10 jaar, dan mag u binnen de familiebank 6,25% rekenen.

Voorbeeld familiebank

Stel, u heeft spaargeld tegen 2% op uw bankrekening staan. Rekening houdend met de belasting in box 3 en inflatie houdt u hier bijna niks aan over. Als u het geld aan uw kind zou lenen tegen 6% rente en uw kind de rente kan aftrekken tegen bijvoorbeeld 42%, dan kunnen u en uw kind geld verdienen. De Belastingdienst zal meebetalen aan uw voordeel.

Voor starters op de huizenmarkt is het de laatste jaren niet eenvoudiger geworden. Banken kijken nog scherper naar het inkomen en ook onze regering roept steeds vaker over het (gedeeltelijk) afschaffen van de hypotheekrente. Het is dus - voor uw kind - lastiger om een huis te kopen. U kunt uw kind helpen en hier ook nog een voordeel mee behalen.

Wijziging hypotheek in 2013 en familiebank

Sinds 1 januari 2013 moet er worden afgelost op hypotheken en leningen voor een eigen woning. Deze nieuwe regel geldt dus ook voor de familiebank. De familiebanklening is hiermee iets minder gunstig geworden.

Familiebank

Als u geld op uw spaarrekening zet, zal de bank dit tegen een hogere rente uitlenen. Het verschil is winst voor de bank. Als u uw eigen familiebank zou oprichten, kunt u dit verschil samen met uw kind verdelen en er allerbei op verdienen. Conclusie: richt een familiebank op. Als u zelf geld moet lenen, heeft de structuur geen zin. U moet dus duurzaam spaargeld over hebben.

Hoe werkt de familiebank?

U leent geld aan uw kind en maakt hiervan een leningsovereenkomst op. De familiebank is hiermee een feit. U krijgt een hogere rente dan bij de bank en als uw kind het geld gebruikt voor de aankoop, het onderhoud of de verbouwing van zijn of haar eigen woning, is de rente aftrekbaar in box 1. De rente die u ontvangt is vrijwel belastingvrij (box 3 tegen heffing van 1,2%). Bij de huidige hypotheekrente van zo'n 5,5% is een rente van 7% haalbaar, een hogere rente zal de Belastingdienst niet accepteren. Als u geen hypothecaire zekerheid vraagt, is dit een reden om een hogere rente te vragen.

Voorbeeld familiebank

U leent aan uw kind € 100.000 tegen een rente van 6%. De afsluitprovisie van € 1.500 kan uw kind tegen 42% aftrekken, hierdoor kost dit uw kind netto zo'n € 800. De € 700 kunt u aan uw kind schenken, dit kan belastingvrij. Het voordeel van € 800 kunt u gebruiken om met uw kind op vakantie te gaan. De jaarlijkse rente van € 6.000 kost uw kind netto zo'n € 3.600. U ontvangt in totaal in het eerste jaar € 6.800 op uw lening van € 100.000, een rendement van bijna 7%. Als u uw kind tegemoet wilt komen, kunt u uw kind tot € 5.000 belastingvrij per jaar schenken.

U hoeft voor de lening niet naar de notaris, dit voordeel kan uw kind mooi gebruiken.

Vragen over de familiebank

  1. Kan de familiebank ook met broers, zussen, vrienden, kennissen, etc.? Ja, geen enkel probleem.
  2. Moet er een notariële akte worden opgesteld? Nee, dit is niet nodig. Het is wel verstandig om de constructie met een fiscaal jurist te bespreken, dit om problemen met de Belastingdienst te voorkomen.
  3. Welke rente moet ik rekenen? Een zakelijke rente. Een afwijking van 25% (meer of minder) wordt vaak door de Belastingdienst geaccepteerd.

Rechterbank procedure over familie lening

Een zoon koopt een woning, de vader verstrekt een lening van 80.000 euro tegen een rente van 8%. De zoon leent ook een bedrag bij de bank. Beide leningen tezamen zijn voldoende om het huis te kopen. De lening is schriftelijk vastgelegd. De belastingdienst accepteert de rechter niet en stelt:

  • onzakelijke rente
  • fraus legis (constructie in strijd met de wet met als enige doel ontgaan belastingheffing)
  • schenking/ schijn lening

De Rechtbank in Leeuwarden boog zich uiteindelijk  over de zaak, conclusie: de lening is toegestaan, de hypotheekrente is aftrekbaar en er is geen sprake van een schenking of een fraus legis opzet. De rechter is er snel klaar mee, de wetgever heeft dit toegestaan (artikel 3.120 IB) en de structuur is dan ook prima. De rente is bij de zoon aftrekbaar in box 1 en bij de vader belast in box 3. De inspecteur vond een rente van 4,6% redelijk, dit is namelijk ook de rente die de zoon aan de bank heeft betaald. Vader en zoon sloten aan bij het rentepercentage dat voor een normale persoonlijke lening wordt gerekend, deze rente is hoger dan de hypotheekrente bij een bank. Een rente van 8% is toegestaan, er was geen hypothecaire zekerheid of een andere zekerheid afgesproken.

Bron : Rechtbank Leeuwarden, 19 februari 2013 (gepubliceerd op 1 maart 2013)


U mag - net als een bank - afsluitprovisie vragen voor de hypotheek die u verstrekt. De afsluitprovisie is normaal gesproken ongeveer 1,5% van de geldlening, fiscaal met een maximum van € 3.630. De ontvangst is voor uw kind aftrekbaar en levert hem een voordeel op. U kunt het nettobedrag belastingvrij aan uw kind terugschenken. Zo kost het uw kind niets en heeft u een leuk voordeel om mee op vakantie te gaan, eventueel met uw kind.

meer informatie over Familiebank voor lenen aan kinderen

Samengevat:

>
>
>
>
>