Kapitaalverzekering eigen woning en fiscus

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
03-01-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Kapitaalverzekering eigen woning en fiscus

U kunt via een verzekering of spaarrekening belastingvrij sparen om in de toekomst uw hypotheek af te lossen. Er geldt een vrijstelling per persoon en soms ging hierin iets fout doordat de polis niet helemaal goed was opgesteld. De KEW (Kapitaalverzekering Eigen Woning) en de hieraan gekoppelde spaarrekening (SEW) of beleggingsregeling (BEW) kennen een mogelijkheid voor een vrijgestelde uitkering, mits de uitkering wordt gebruikt om de eigenwoningschuld af te lossen.

De vrijstelling geldt per persoon (belastingplichtige). Als u een partner heeft, moet u beiden op de polis worden gemeld (voor uitkering bij leven uit de verzekering). Veel polissen zijn niet zo opgesteld. In 2016 wordt de wet dan ook aangepast (voordeel voor u).

De kapitaalverzekering en belastingvrij sparen voor woning

Veel mensen hebben een kapitaalverzekering eigen woning afgesloten toen ze een hypotheek op hun huis afsloten. U kunt 2 keer gebruik maken van de KEW vrijstelling, mits u beiden gerechtigd bent tot een uitkering bij leven. De dubbele begunstiging, zoals we dit noemen, wordt zelden zo opgenomen in de polis met uw verzekeraar. Men ging er vaak vanuit dat de dubbele begunstiging alleen nodig is bij overlijden en niet bij leven. U kunt dit zelf oplossen door uw polis aan te passen. Om problemen te voorkomen, zal de wet in 2016 worden aangepast. In 2017 moet u bij uw aangifte Inkomstenbelasting 2016 een verzoek doen om gezamenlijk te kunnen genieten van de kapitaalverzekering.

Heffing kapitaalverzekering oude gevallen

Als u in het verleden last heeft gehad van een overactieve inspecteur die van mening is geweest dat er deels belasting moest worden geheven, dan kunt u de inspecteur nu ambtshalve vragen om de toen geheven belasting aan u terug te betalen. Er komt nog een beleidsbesluit voor oude gevallen.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte