Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
7 + 6 =

Verliesverrekening in de inkomstenbelasting

Uw verlies in de inkomstenbelasting kunt u verrekenen met uw inkomen uit de de voorgaande 3 jaar en de komende 9 jaar.  

Toelichting verlies in box 1

Als u een negatief inkomen heeft, dan kunt u dit in eerste instantie in het jaar verrekenen. U kunt bijvoorbeeld negatief inkomen van de eigen woning verrekenen met uw inkomen uit dienstbetrekking of uw winst uit onderneming. Verliesverrekening met andere boxen is niet toegestaan. Verliezen uit 2015 worden in eerste instantie verrekend met positief inkomen in 2012, daarna 2013 en 2014. Deze achterwaartse verliesverrekening vindt over het algemeen automatisch plaats. Als u nog verlies over heeft, dan kunt u dit met positief inkomen uit 2016 tot en met 2024 verrekenen. De inspecteur stelt het verlies in box 1 vast bij een (voor bezwaar vatbare) beschikking. Zonder beschikking kan een verlies niet worden verrekend, verzoek hier dus om. 

Toelichting verlies in box 2

Verliezen in box 2, veelal door rente op een financiering van aandelen, kunt u in principe niet verrekenen met positief inkomen in box 1. Als u geen aanmerkelijk belang positie meer heeft, kan het verlies ook buiten box 2 worden verrekend. De vereiste hiervoor is wel dat u of uw partner in het kalenderjaar en het vorige jaar geen aanmerkelijk belang meer heeft, ook niet in een andere rechtspersoon. Op uw verzoek wordt een nog niet verrekend verlies uit aanmerkelijk belang in dat geval omgezet in een belastingkorting. Zie voor een toelichting een besluit van het ministerie van Financien uit 2012 (MvF 4 september 2012, nr. BLKB2012/101M). Bij een verlies van een overleden persoon kan de partner het verlies direct verrekenen.


meer informatie over Verliesverrekening in de inkomstenbelasting

Samengevat:

>
>
>
>