Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
3 + 8 =

Voorlopige teruggave gunstiger dan jaarlijkse teruggave

Een maandelijkse teruggave is financieel gunstiger dan een teruggave per jaar.

Toelichting voorlopige teruggave

Via een voorlopige teruggaaf krijgt u maandelijks uw belastingteruggave over het lopende belastingjaar terug. De Belastingdienst doet dit niet automatisch, u moet dit aanvragen. U kunt via de internetsite van de Belastingdienst een voorlopige teruggaaf aanvragen. U vindt daar ook de programma's voor het wijzigen van een voorlopige teruggaaf.

Aan het einde van het jaar moet u aangifte doen. Op dat moment wordt bekeken of u teveel of te weinig belasting heeft terug ontvangen via de voorlopige teruggaaf.

Voorlopige teruggaaf gunstiger

Als u een voorlopige teruggaaf aanvraagt, dan krijgt u de belastingteruggave over dat jaar in 11 termijnen gedurende het jaar uitbetaald. Als u kiest voor een teruggave ineens, dan krijgt u de teruggave pas na het indienen van uw jaarlijkse aangifte. U heeft in de tussentijd geen beschikking over het geld en krijgt er ook geen rente over vergoed. Bij een voorlopige teruggaaf kunt u gedurende het jaar al over de teruggaaf beschikken. Het is daarom verstandiger om een voorlopige teruggaaf per maand aan te vragen.

Belastingtip

Vraag een voorlopige teruggaaf aan en laat de teruggaaf niet meer eens per jaar uitkeren. Zet de teruggaaf op een spaarrekening als u deze niet direct nodig heeft.


meer informatie over Voorlopige teruggave gunstiger dan jaarlijkse teruggave

Samengevat:

>
>
>
>