Spaargeld in de B.V.

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
21-10-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Spaargeld in de B.V.

Spaargeld levert niks op en in box 3 moet wel belasting worden betaald. Een simpele rekensom leert dat € 400.000 (bij 0% rente) in de B.V. na 10 jaar een voordeel kan opleveren van € 40.000. Hierbij wordt rekening gehouden met de oprichtingskosten (€ 1.500) en de jaarlijkse kosten (€ 750) van de B.V. Omdat wij regelmatig vragen krijgen over het besparen van box 3 heffing, hierbij een artikel van onze fiscaal juristen.

Beleggen in de B.V. voor DGA (directeur-grootaandeelhouder)

Als u al een B.V. heeft, dan heeft deze structuur zeker zin. De extra kosten gelden voor u niet en daarnaast kunt u bij de statutenwijziging direct € 18.000 belastingvrij terugbetalen. Het storten van uw spaargeld in de B.V. is erg eenvoudig.

De beste oplossingen om op box 3 te besparen

  1. Geld schenken aan kinderen, kleinkinderen, etc.
  2. Geld vóór 1 januari uitgeven aan een auto, boot, kunst, groene belegging, etc.
  3. Schulden betalen vóór 1 januari, zoals belastingschulden.
  4. Emigratie naar het buitenland, mits daar de regeling beter is.
  5. Box 3 vermogen overbrengen naar box 1: bijvoorbeeld uw hypotheek aflossen.
  6. Box 3 vermogen overbrengen naar box 2: zie onder, vermogen in de B.V. onderbrengen.

Spaargeld of beleggingen van box 3 naar de B.V.

De eerstkomende jaren zal de spaarrente niet stijgen, tenminste dat zijn de verwachtingen. U kunt een B.V. opstarten voor € 500 - €1.500 en vervolgens uw spaargeld in deze B.V. inbrengen. De B.V. hoeft alleen maar vennootschapsbelasting te betalen over de daadwerkelijk genoten rendementen. Het vermogen in de B.V. wordt verder niet belast. U kunt uw oorspronkelijke spaargeld op termijn belastingvrij uit de B.V. halen, dit kan op elk moment dat u het wenst.  

Bijkomende voordelen spaargeld B.V.

Een bijkomend voordeel van een spaargeld B.V. is bijvoorbeeld dat uw eigen bijdrage voor de ziektekosten lager kan uitvallen. Het CAK rekent voor uw eigen bijdrage ook met uw box 3 vermogen, vermogen in de B.V. wordt niet meegerekend.

Vragen over spaargeld B.V.

Wat is een spaargeld B.V.

Een spaargeld B.V. is een B.V. die speciaal is opgericht om uw box 3 vermogen in onder te brengen. Het vermogen wordt omgezet van box 3 in box 3 vermogen.

Vanaf welk vermogen in een spaargeld B.V. interessant?

Vanaf ongeveer € 250.000 is een spaargeld B.V. fiscaal interessant.

Kan ik een hypotheek of lening verstrekken vanuit de spaargeld B.V.?

Jazeker, u kunt een hypotheek of lening verstrekken vanuit de spaargeld B.V. Er moet wel een zakelijke rente worden gerekend.

Ik heb al een B.V., hoe werkt het dan?

Als u al een B.V. heeft, dan moet u de statuten aanpassen. U moet dan namelijk uw kapitaal in de B.V. aanpassen en tevens kunt u € 18.000 belastingvrij terugbetalen. U kunt het geld als kapitaal of als agio storten. Paar aandachtspunten:

  1. Geld minimaal 6 maanden laten staan, anders kan de Belastingdienst stellen dat het geen reële storting is.
  2. Bij uitkeren het agio omzetten in kapitaal (of direct via de notaris storten als kapitaal), dit ter voorkoming risico box 2 heffing (als het geld wordt terugbetaald).
  3. Bij terugbetaling zekerheidshalve de koninklijke weg bewandelen, dus formeel via de notaris het kapitaal verminderen. Is omslachtig en iets duurder, maar wel fiscaal juist en zeker.
  4. Het tijdstip van storten is van belang, lees hiertoe dit arrest van de Hoge Raad uit 2019. Er wordt hier een B.V. opgericht, op 31 december stond het geld op de derdenrekening van de notaris en op 21 januari (jaar erop) stond het geld op de rekening van de B.V. Het saldo op de derdenrekening behoorde tot het box 3 vermogen van de belastingplichtige (en was dus geen vermogen van de B.V.). Dit kwam mede door onjuiste statuten van de B.V. (dus ook wel slordig), in de statuten stond geen agio opgenomen.

Geld uit B.V. belastingvrij terugbetalen

Het geld kunt u in de toekomst eenvoudig uit uw B.V. halen, dit kan belastingvrij. Het terugbetalen van aandelenkapitaal moet wel via een notariële akte plaatsvinden.

Vragen over structuur

Bel gerust of stuur ons een e-mail.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte