Meewerkaftrek ? Beloning ? Inbreng in de BV?

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
03-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Meewerkaftrek (meewerkbeloning partner)

Als uw partner meewerkt binnen uw eenmanszaak, maatschap of VOF, kunt u een aftrekpost claimen (meewerkaftrek) of een beloning van tenminste € 5.000 toekennen. Als er een tariefsverschil is tussen het inkomen van u en uw partner, is een meewerkbeloning verstandig.

Meewerkaftrek

Als uw partner tenminste 10 uur per week (525 uur per jaar) binnen uw bedrijf meewerkt, heeft u recht op een aftrekpost. De omvang is afhankelijk van het aantal gewerkte uren en uw winst. De ondernemer krijgt een aftrekpost, uw partner mag geen beloning ontvangen.

Tabel meewerkaftrek

Aantal meegewerkte uren meewerkaftrek
525 tot 875 1,25% van de winst
875 tot 1.225 2,00% van de winst
1.225 tot 1.750 3,00% van de winst
1.750 en meer 4,00% van de winst

Meewerkbeloning

Aan een meewerkbeloning worden de volgende voorwaarden gesteld:

  1. Schriftelijk overeenkomen en overeenkomst gratis bij de Belastingdienst laten registreren.
  2. Beloning moet zakelijk zijn.
  3. Beloning moet minimaal € 5.000 bedragen.
  4. De beloning is binnen de onderneming aftrekbaar en moet bij de partner progressief worden belast.

Inbreng in de B.V.? Vraag vrijblijvende offerte.

Omzetting eenmanszaak in man-vrouw firma

Als uw vrouw minimaal 20 uur binnen uw onderneming werkt en daarin een echte ondernemersrol vervult, is het te overwegen om uw eenmanszaak zonder belastingheffing om te zetten in een vennootschap onder firma, een zogenaamde man-vrouw firma. Aandachtspunt hierbij is dat de Belastingdienst de samenwerking niet ziet als een ongebruikelijk samenwerkingsverband. Hiervan is sprake als de samenwerking tussen willekeurige derden niet tot stand zou zijn gekomen. Overleg dit even met een fiscaal jurist, hij kent de mogelijkheden en onmogelijkheden.

Het voordeel van een man-vrouw firma is dat uw partner ook recht krijgt op ondernemersfaciliteiten, zoals de ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Tevens kan dit een tariefsvoordeel opleveren omdat de winst over 2 personen wordt verdeeld.

Berekening meewerkende partner

Het is relatief eenvoudig om te berekenen welke optie voor u voordelig is. Via de fiscale scan wordt deze berekening jaarlijks voor ondernemers gemaakt.

Urenregistratie bijhouden

De Belastingdienst controleert streng op het naleven van de regels van meewerkaftrek. Om aan te kunnen tonen hoeveel uur uw partner heeft meegewerkt in het bedrijf, wordt daarom aangeraden om een urenadministratie bij te houden. Uit deze administratie moet duidelijk blijken hoe de uren zijn uitbetaald.

Niet alle uren kunt u daar zomaar in meenemen. Het gaat alleen om de uren die worden beschouwd als meer dan de gebruikelijke hulp in een huwelijk of relatie. Ondersteunende werkzaamheden, zoals huishoudelijke taken, het beantwoorden van de telefoon en het schoonmaken van het kantoor, tellen niet mee. Daarnaast moeten de werkzaamheden specifiek zijn voor de onderneming.

Voor het bijhouden van gewerkte uren is speciale urenregistratiesoftware beschikbaar. Ook zijn er veel boekhoudprogramma’s met een module voor urenregistratie. Hieronder enkele pakketten die wij kunnen aanbevelen:

 


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte