Ondernemer? Inbreng in de BV iets?

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
08-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Welke studiekosten zijn aftrekbaar bij de ondernemer?

Studiekosten zijn in uw aangifte inkomstenbelasting of als bedrijfskosten aftrekbaar. Wat is voordeliger?

Nieuws scholingskosten per 2022

De fiscale aftrek van scholingskosten in de aangifte inkomstenbelasting komt hoogst waarschijnlijk per 2022 te vervallen. De fiscale aftrek wordt vervangen door een nieuwe STAP regeling (subsidie). Voor iedereen vanaf 18 jaar komt er een budget. Het kan zijn dat dit formeel niet gaat lukken, de scholingskosten zulllen dan vanaf 2023 niet meer aftrekbaar zijn, dit wordt in 2021 duidelijk. De STAP regeling wordt uitgevoerd door het UWV en DUO. Voor meer informatie lees deze kamerbrief d.d. 4 juni 2021

Studiekosten en belastingen

Als u een opleiding, cursus of seminar volgt, kunt u de kosten in uw aangifte inkomstenbelasting of als bedrijfskosten aftrekken. Wat zijn de mogelijkheden?

 1. Hobby: niet aftrekbaar.
 2. Toekomstig beroep of functie: aftrekbaar in aangifte inkomstenbelasting.
 3. Huidig bedrijf: aftrekbaar als bedrijfskosten.

Hobby of studie

Wat voor iemand een hobby is, zal afhangen van uw functie. Een cursus tuinieren is al snel hobby (tenzij u een tuiniersbedrijf runt of een bloemenwinkel wilt kopen). Een cursus Spaans voor de vakantie is hobby, edoch niet als u er voor uw bedrijf iets aan hebt.

Toekomstig beroep of functie

De kosten zijn in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekbaar. Er geldt een aantal beperkingen:

 1. BTW: is niet apart terug te krijgen.
 2. Reiskosten: niet aftrekbaar.
 3. Verblijfkosten en hotelkosten: niet aftrekbaar.
 4. Studeerkamer of werkkamer: niet aftrekbaar.

De overige kosten (ook de afschrijving van uw computer) zijn wel aftrekbaar. Er geldt wel een drempel van € 250 en u moet de kosten wel in het kalenderjaar hebben voldaan.

Bedrijfskosten 

Een cursus, opleiding of seminar kost veel geld. Mits u een opleiding volgt voor uw bedrijf, nieuwe ontwikkelingen of het op peil houden van uw kennis, zijn de kosten aftrekbaar. De belangrijkste beperking is dat de kosten maar voor 73,5% aftrekbaar zijn. Voordeel is wel dat de volgende kosten gewoon aftrekbaar zijn:

 1. BTW: kunt u terugvragen (tenzij u vrijgestelde prestaties verricht, dan kunt u de BTW als kosten aftrekken).
 2. Reiskosten: aftrekbaar.
 3. Verblijfkosten en hotelkosten: aftrekbaar.

Welke aftrekbare kosten worden door ondernemers vergeten?

 • Belonen kinderen
 • Belonen Partner
 • Prive gebruikte spullen voor het bedrijf 
 • Investeringsaftrek
 • Meewerkbeloning
 • Pensioen voor ZZPer
 • Kosten woning / werkkamer
 • Verkeer keuze en/of fiscale verwerking auto van de zaak
 • Studiekosten

Aftrekbare Studiekosten in aangifte

Om studiekosten af te kunnen trekken moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Studiekosten zijn namelijk niet in alle gevallen aftrekbaar.

 • U mag geen recht hebben op studiefinanciering. De aftrek van studiekosten is volledig uitgesloten voor studenten die aanspraak maken op reguliere studiefinanciering Ook studenten die afzien van studiefinanciering, maar er wel recht op hebben, kunnen geen studiekosten aftrekken. U hebt dus geen lening, beurs of OV abonnement van DUO.
 • de studie of opleiding is voor uw (toekomstige) beroep. U moet kennis opdoen onder begeleiding en toezicht.
 • U mag alleen de noodzakelijke kosten in aftrek brengen, hierbij kunt u denken aan lesgeld, collegegeld, cursusgeld, examengeld, leermiddelen, boeken, (sommige) software (abonnementen), etc.
 • U mag ook de studiekosten van uw fiscale partner in aftrek brengen.

Daarnaast is het voor studenten belangrijk om te beoordelen of zij in de zogenoemde standaardstudieperiode vallen. In de standaardstudieperiode geldt geen maximum voor de aftrek van studiekosten. De standaardstudieperiode is een periode van maximaal 5 jaar, waarin de student de leeftijd van 30 jaar nog niet heeft bereikt. De termijnen moeten aaneengesloten zijn. Ook moet de student grotendeels (50% of meer) van zijn tijd aan de studie besteden, zodat een volledige baan niet mogelijk is.

Is de standaardperiode verstreken of is de standaardstudieperiode niet van toepassing, dan geldt dat boven de drempel van € 250 maximaal € 15.000 aan studiekosten in aftrek kan worden gebracht.

Welke kosten zijn aftrekbaar?

Ook zijn niet alle kosten aftrekbaar. Alleen de hieronder genoemde kosten komen voor aftrek in aanmerking.

 • Lesgeld, collegegeld;
 • Verplichte leermiddelen; hierbij kan gedacht worden aan lesboeken of gereedschap voor de degene die een opleiding volgt tot timmerman, medische instrumenten voor de student die een doktersopleiding volgt.
 • Uitgezonderd zijn kosten voor laptops en andere computermiddelen;
 • Verplichte beschermingsmiddelen; zoals de timmerman in opleiding die een helm en veiligheidsbril nodig heeft of de student die een laboratoriumjas nodig heeft;
 • Afschrijving in aanmerking nemen op bijvoorbeeld een laptop of andere duurzame middelen is ook mogelijk.

Ten slotte zijn studiekosten pas aftrekbaar als de student de opleiding volgt met het oog op het verwerven van een inkomen. Dit houdt onder andere in dat kosten voor opleidingen met een te algemeen karakter niet in aanmerking  komen voor aftrek.

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de student de studie moet volgen met één van de twee onderstaande doelen:

 • Het verbeteren van de financieel-economische positie;
 • Het op peil houden of verbeteren van kennis of vaardigheden die de student nodig heeft voor het verwerven of behouden van inkomen.

Voorbeelden van studiekosten die niet in aanmerking voor aftrek komen omdat ze niet zijn gemaakt met het oog op het verwerven van een inkomen zijn onder ander het volgen van autorijlessen, het volgen van een MAVO- of VWO-opleiding, een inburgeringscurcus,  een algemene computercursus en het volgen van een reken- en taalcursus

Afschaffing studiekostenaftrek in 2022

Als ondernemingskosten blijven studiekosten aftrekbaar. Als student of werknemer wordt de aftrek in 2022 afgeschaft

Welke kosten zijn naast de studiekosten nog aftrekbaar?

Veel ondernemers  kennen niet alle fiscale mogelijkheden ten aanzien van de aftrekbare kosten, zoals de studiekosten. Wij hebben hiervoor de fiscale scan ontwikkeld. Deze fiscale scan controleert de jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting van de ondernemer op meer dan 100 advies/ besparingsopties, hierbij worden uiteraard ook de vaak vergeten aftrekposten (zoals hierboven benoemd) meegenomen en wordt er ook kritisch gekeken naar de mogelijkheden om studiekosten in aftrek te brengen. Van deze mogelijkheden krijgt u een uitgebreid rapport, een soort APK van uw bedrijf en prive situatie. De fiscale scan levert in 75% van de gevallen een voordeel op van tenminste 1.500 euro. Kijk hier of de fiscale scan iets voor u is.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte