Controle Belastingdienst auto van de zaak

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
06-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Controle Belastingdienst auto van de zaak

Sinds 2013 zal de Belastingdienst nog actiever controleren op het privégebruik van de auto van de zaak. Vorig jaar zijn 1.500 mensen gecontroleerd (opbrengst € 4 miljoen). Er zijn 250.000 mensen die een kilometeradministratie bijhouden om de bijtelling te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat 20% van de gecontroleerde mensen naheffingen ontving, dit is dus eenvoudig scoren voor de Belastingdienst.

Een nauwkeurige urenadminisratie bijhouden is verplicht. Een foutje in de aangifte is gauw gemaakt en een naheffing kan het gevolg zijn. Gelukkig bieden veel online boekhoudprogramma's tegenwoordig de mogelijkheid om dit geautomatiseerd te doen. Wilt u zeker zijn van een correcte administratie, dan kunnen wij de volgende software aanbevelen:

 

Bang maken

Met diverse krantenartikelen en persaandacht heeft de Belastingdienst bekendgemaakt dat er meer controles zullen plaatsvinden op het privégebruik van de leaseauto en andere bedrijfsauto's.

Hoe wordt er gecontroleerd?

De meest voorkomende controle is dat u een brief krijgt waarin uw administratie wordt opgevraagd. Meestal heeft de Belastingdienst al informatie over uw rijgedrag, dit zou kunnen zijn:

  • Controle bij pretparken, grensovergangen, voetbalstadions, etc. door een flitsauto;
  • Facturen bij derden opgevraagd, zoals een garage;
  • Bekeuringen op een bepaalde locatie;
  • Parkeerinformatie;
  • Foto's van de KLPD / grensovergangen en snelwegen, etc.

Forse boete bij onjuiste administratie

Bij ons op kantoor worden diverse klanten bijgestaan die een brief van de Belastingdienst hebben ontvangen over een onjuiste kilometeradministratie. U kunt hiertoe contact opnemen met de heer Arjan Hof RB of de heer mr. Dennis J.B. Jongbloed. De Belastingdienst kan een tweetal boetes opleggen:

  1. Verzuimboete: niet tijdig afdragen van belastingen, de boete bedraagt € 3.936 (en in uitzonderlijke gevallen, zoals een tweede keer betrapt worden, zelfs € 4.920). Als een foute kilometeradministratie wordt opgelegd, is de boete veelal ook € 4.920.
  2. Vergrijpboete: naast de verzuimboete kan de inspecteur ook een vergrijpboete opleggen. Er moet dan sprake zijn van opzet en / of grove schuld aan de kant van de belastingplichtige. Bij grove schuld is de boete 40% en bij opzet zelfs 80%. Bij een onjuiste kilometeradministratie kan de boete zelfs 100% bedragen.

Risico werkgever

Als de werknemer een verklaring heeft inzake 'geen privégebruik', is hij niet aansprakelijk voor de naheffing en / of boete. Dit is anders als de werkgever wist of redelijkerwijs kon weten dat de verklaring niet juist is. De inspecteur moet dit bewijzen en kan dan de naheffing en / of boete aan de werkgever opleggen. Dit zal zelden tot een naheffing leiden.

Verklaring geen privégebruik

Sinds 2015 kunt u de verklaring geen privégebruik digitaal downloaden (klik hier). Een dergelijke verklaring heeft u nodig indien u beperkt (minder dan 500 kilometer per jaar) privé gebruik maakt van uw (bestel-)auto. Let erop dat u een kilometeradministratie moet bijhouden. De verklaring moet u ondertekenen met uw DigiD. Ook het intrekken of wijzigen van deze verklaring kan digitaal. Als u een kopie van deze verklaring aan uw werkgever verstrekt, dan zal hij de bijtelling achterwege laten.  


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte