Fiscaal voordelig auto van de zaak rijden? Vraag offerte

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
06-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Eigen bijdrage auto van de zaak

Als u meer dan 500 kilometer privé met uw auto van de zaak rijdt, heeft u een bijtelling (er is sprake van loon in natura). Als de werknemer een eigen bijdrage voor het privégebruik heeft betaald aan de werkgever, is deze eigen bijdrage aftrekbaar van de bijtelling.

Belastingtip: eigen bijdrage niet aftrekbaar

Sinds vele jaren wordt de bijtelling via het loon meegenomen. De eigen bijdrage voor de auto voor privégebruik is een aftrekpost bij de bepaling van dit loon. Het is verstandig om schriftelijk af te spreken dat de eigen bijdrage ziet op privégebruik van de auto. Als er sprake is van een werknemersbijdrage vanwege overschrijding van het normleasebedrag, is deze bijdrage niet aftrekbaar.

Eigen bijdrage hoger dan bijtelling

Volgens een uitspraak van de Hoge Raad (26 maart 1997, rolnummer 31,548) kan de eigen bijdrage er niet voor zorgen dat de bijtelling negatief wordt (tenzij de werknemer zich niet kan onttrekken aan de ter beschikking gestelde auto).

Om niet voor onaangename verrassingen komen te staan, is het noodzakelijk een goede administratie bij te houden van de kilometers die u privé rijdt. Veel grotere boekhoudprogramma’s hebben een kilometeradministratie standaard in hun pakket zitten.

Er zijn veel (gemakkelijke) online boekhoudprogramma’s beschikbaar die kunnen helpen. Maar om het u iets makkelijker te maken, hebben wij alvast een selectie gemaakt van de beste boekhoudpakketten voor ondernemers:
 

Extra eigen bijdrage voor dure auto aftrekbaar?

Een extra bijdrage die een werknemer moet betalen in verband met een dure auto komt slechts in mindering op de bijtelling naar rato van het privégebruik. In de praktijk komen werkgever en werknemer dan overeen dat de extra eigen bijdrage enkel ziet op privégebruik. Hierbij wordt standaard een hoge eigen bijdrage afgesproken die vervolgens een dalende lijn inzet als de auto goedkoper is.

De Hoge Raad heeft in augustus 2010 bepaald dat de eigen bijdrage niet altijd aftrekbaar is, de eigen bijdrage moet namelijk zien op gebruik van de auto voor privédoeleinden.

In casu werden er 2 eigen bijdragen voldaan, één voor gebruik van de auto voor privédoeleinden en één voor overschrijding van het leasebudget. Deze laatste bijdrage is niet aftrekbaar, aldus de Rechtbank, het Gerechtshof en nu ook de Hoge Raad.

Een bijdrage vanwege het rijden met een duurdere auto is dus niet meer automatisch aftrekbaar, tenzij de eigen bijdrage enkel ziet op privégebruik en direct aan de werkgever wordt betaald. Voor de werkgever is van belang dat het reglement inzake de auto en de eigen bijdrage hierop aansluiten.

Naheffingen worden aan de werkgever opgelegd. De werkgever is verantwoordelijk voor een juiste afdracht van loonheffingen en de werknemer mag erop vertrouwen dat deze klopt. Een naheffing kan niet zomaar op de werknemer worden verhaald.

Eigen bijdrage ineens

Als u bij aanschaf ineens een eigen bijdrage voldoet, moet u dit bedrag uitsmeren over de periode waarin u de auto van de zaak privé gaat gebruiken.

Kosten voldaan aan derde

De aan een derde betaalde kosten (zoals benzine, parkeergeld of tolgelden) zijn niet aftrekbaar als eigen bijdrage. Het is in een dergelijk geval beter om de kosten door uw werkgever te laten betalen en vervolgens aan uw werkgever een vergoeding te betalen.

Ondernemer en auto van de zaak (lagere bijtelling !)

Voor de ondernemer (niet de DGA of werknemer) geldt een speciale regeling inzake de auto van de zaak. Hierdoor kan de bijtelling lager uitkomen, kort en goed:

  1. Voor ondernemers bedraagt de maximale bijtelling maximaal het bedrag dat inzake de auto ten laste van de winst is gebracht (artikel 3.20 lid 4 Wet IB 2001).
  2. Als de werkelijke kosten lager zijn dan de bijtelling, is het wellicht gunstiger de auto tot het privévermogen te rekenen. Soms zorgen de btw en eerste afschrijving ervoor dat de auto toch op de zaak / onderneming wordt gezet.
  3. Tot de kosten behoort overigens ook de btw over het privégebruik (de 2,7% of de 1,5%), zie hiertoe HR 10 juni 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT7203.
  4. Afschrijving verlagen kan ervoor zorgen dat de bijtelling dus lager uitkomt. U moet volgens de Hoge Raad uitgaan van normale afschrijving. Als de afschrijving door een afboeking van de herinvesteringsreserve lager uitkomt, moet dit worden gecorrigeerd  HR 1 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR3102.
  5. Of financieringsrente tot autokosten moet worden gerekend is niet helemaal duidelijk. Als de financiering direct samenhangt met de auto, lijkt dit wel logisch.
  6. Kosten die worden doorbelast aan derden inzake de auto mogen niet in mindering worden gebracht op de autokosten.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte