Ter beschikking gesteld pand

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
30-05-2012
Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Ter beschikking gesteld pand

Als bijvoorbeeld een DGA een bedrijfspand dat van hem privé is verhuurt aan zijn B.V., valt deze verhuur onder de terbeschikkingstellingsregeling, de TBS-regeling. Dit geldt voor alle terbeschikkingstellingen door een ondernemer aan een verbonden persoon (partner) of een bedrijf waarin hij of zij een belang heeft.

De inkomsten zijn hiermee belast en de kosten aftrekbaar, dit tegen het tabeltarief van 52%. In de praktijk zijn er diverse situaties denkbaar.

Huwelijkse voorwaarden en TBS

De TBS-regeling volgt de huwelijkse voorwaarden. De TBS-regeling geldt enkel voor de partner die ook verbonden is. U kunt dus inkomen via deze route sturen. Arrest Hoge Raad 18 december 2009, rolnummer 08/00669.

Gemeenschap van goederen

De algemene gemeenschap van goederen is eigenlijk niet beslissend voor het TBS-resultaat en de toerekening hiervan, derhalve niet automatisch een 50-50 verdeling. De uiteindelijke bevoegdheid over het TBS-vermogen is bepalend. Dit is een erg feitelijke situatie waarbij een fiscaal jurist moet worden geraadpleegd. Het lijkt voor de hand te liggen dat op dit onderdeel een wetswijziging zal worden aangebracht omdat dit creatief spelen met inkomen mogelijk maakt. Arrest Hoge Raad 15 januari 2010, rolnummer 08-03923.


Koopt u een pand dat u aan uw bedrijf of BV wilt verhuren (ter beschikking stellen) dan is het goed dit bij aankoop al duidelijk op papier vast te leggen. Laat deze overeenkomst ook registreren bij de belastingdienst. Als u het pand gaat verbouwen of renoveren kan dit een substantieel belastingvoordeel opleveren.

In een arrest van de Hoge Raad d.d. 22 januari 2010, rolnummer 08/04313 ging dit helemaal mis, eerst werd besloten het pand in box 3 op te nemen en te verbouwen, daarna viel de keuze op verhuur aan de BV. De kosten waren maar heel beperkt aftrekbaar in box 1.

In het arrest van de Hoge Raad op dezelfde dag (22 januari 2010) met rolnummer 09/00654 en 09/01691 ging het bij een tandarts wel goed.

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte