Fiscale scan van uw bedrijf op 100 onderdelen?

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
10-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Feest en fiscus

Een personeels-, Sinterklaas- of kerstfeest kost geld. Voor de fiscale behandeling is, hoe vreemd dit ook lijkt, de plaats waar het feest plaatsvindt, beslissend voor de fiscale behandeling van de kosten.

De voorwaarden voor fiscaal feest

Als een personeelsfeest ‘op de werkplek’ plaatsvindt, geldt voor de loonbelasting een nihilwaardering. Het begrip werkplek hoeft daarbij niet heel beperkt te worden uitgelegd. Als een werkgever huisvesting heeft op meerdere lokaties, gelden de ‘andere locaties’ dan de eigen werkplek ook als werkplek voor toepassing van de nihilwaardering.

Vindt het personeelsfeest op een externe locatie plaats, dan is in beginsel sprake van loon. Er kan voor worden gekozen dit loon aan te wijzen als eindheffingsloon. Voor zover nog mogelijk, kunnen de kosten worden ondergebracht in de zogenoemde vrije ruimte van de werkkostenregeling. Is deze vrije ruimte al benut, dan is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd voor zover de kosten de vrije ruimte overstijgen.

Hoe om moet worden gegaan met maaltijden tijdens personeelsfeesten, recepties en jubileumfeesten, hangt ook af van de locatie van het feest:

  • Het personeelsfeesten op de werkplek geldt, dat voor maaltijden een normbedrag van € 3,35 per maaltijd tot het loon moet worden gerekend.
  • Als het personeelsfeest op een externe locatie plaatsvindt, dan moet de waarde van de maaltijd (in dit geval factuurbedrag inclusief BTW) tot het loon worden gerekend. Ook nu kan ervoor worden gekozen, de maaltijden aan te wijzen als eindheffingsloon.

Werkkostenregeling en feestje

Als de werkkostenregeling wordt toegepast, dan valt het feestje in de vrije ruimte. Als u boven de vrije ruimte komt door het feestje, of als u geen ruimte meer heeft in de vrije ruimte, wordt het feestje een dure grap. U moet dan een eindheffing van 80% toepassen, bij een feestje van € 10.000 moet u dan dus € 8.000 belasting afdragen.

Feestje en omzetbelasting

De omzetbelasting op het personeelsfeest is aftrekbaar / verrekenbaar mits de totale kosten per werknemer niet meer bedragen dan € 227 per jaar (excl. BTW). Deze complexe regeling is opgenomen in het BUA (het Besluit Uitsluiting Aftrek).

 


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte