Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *

Feest en fiscus

Een personeels-, Sinterklaas- of kerstfeest kost geld. Per jaar mag u voor € 454 per werknemer feestjes geven, daarboven moet u als werkgever belasting gaan betalen.

De voorwaarden voor fiscaal feest

Een feest moet aan verschillende voorwaarden voldoen, hierbij een opstelling van de aandachtspunten:

  • Feest moet openstaan voor 75% van uw werknemers (hoeveel er komen, is minder relevant).
  • U mag per afdeling of vestiging of groep werknemers een feest houden, per groep geldt de 75% regeling.
  • Feest mag voor werknemers, maar ook hun partner of kind(eren).
  • Maximale kosten op jaarbasis (dus voor alle feestjes) € 454 per werknemer.
  • U moet de kosten van alle feestjes in een jaar optellen voor de genoemde vrijstelling.
  • Hogere kosten dan de genoemde € 454? Meerdere is loon, afdracht via eindheffing mag.
  • Als het feest niet openstaat voor 75% van de werknemers, moet over de waarde in het economische verkeer belasting worden betaald.
  • Als aan de voorwaarden wordt voldaan, zijn de kosten aftrekbaar van de winst.

Werkkostenregeling en feestje

Als de werkkostenregeling wordt toegepast, dan valt het feestje in de vrije ruimte. Als u boven de vrije ruimte komt door het feestje of als u geen ruimte meer heeft in de vrije ruimte wordt het een dure grap. U moet dan een eindheffing van 80% toepassen, bij een feestje van € 10.000 moet u dan dus € 8.000 belasting afdragen.

Cadeau, fiscus en feestje

Een geschenk of cadeau voor uw werknemer valt niet onder de genoemde vrijstelling van € 454. Ruwweg moet u bij een cadeau tot € 70 in totaal 20% eindheffing / belastingen betalen, u hoeft geen premies werknemersverzekeringen te betalen, lees hiervoor dit artikel.

Feestje en omzetbelasting

De omzetbelasting op het personeelsfeest is aftrekbaar / verrekenbaar mits de totale kosten per werknemer niet meer bedragen dan € 227 per jaar (excl. BTW). Deze complexe regeling is opgenomen in het BUA (het Besluit Uitsluiting Aftrek).


meer informatie over Feest en fiscus

Samengevat:

>
>
>
>