Problemen bij de betalingsregeling bij de Belastingdienst

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
10-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Problemen bij de betalingsregeling bij de Belastingdienst

Steeds meer ondernemers hebben problemen bij het tijdig betalen van hun belastingschulden. In dit artikel een overzicht van de mogelijkheden en onmogelijkheden.

Betalingsregeling Belastingdienst

De Belastingdienst kan in een aantal situaties uitstel van betaling verlenen voor niet betaalde belastingen. De Belastingdienst is geen bancaire instelling en zal restrictief uitstelbeleid aan ondernemers verlenen. Dit komt onder meer omdat de ondernemer doorgeefluik is voor Omzetbelasting en Loonheffingen en dat hiervoor eigenlijk geen uitstel wordt verstrekt.

  1. Regulier uitstel: een ondernemer kan voor maximaal 12 maanden uitstel van betaling krijgen onder de voorwaarde dat nieuw opkomende belastingschulden tijdig worden betaald en er zekerheid wordt verstrekt.
  2. Bijzonder uitstel: in bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld de crisis) kan een ondernemer ook uitstel van betaling krijgen voor een langere periode dan 12 maanden en / of hoeft hij geen of mindere zekerheden te verstrekken. Er moet dan wel aan diverse voorwaarden worden voldaan (mening van deskundige, omschrijving reden betalingsproblemen, onderneming bedrijfseconomisch gezond, aflossingsplan, etc.). Conclusie: Belastingdienst moet vertrouwen hebben in ondernemer en onderneming en het voorgestelde aflossingsplan.
  3. Speciaal uitstel korte periode: voor schulden tot € 20.000 (mits geen dwangbevelen) kan eenvoudig 4 maanden uitstel worden gekregen. Hierbij mag er nog geen vergrijpboete zijn opgelegd.

Wettelijke basis soepele regeling uitstel van betaling

In een tijdelijk besluit (Besluit 29 mei 2009 Staatscourant 2009 nummer 96) heeft de (toenmalig) Staatssecretaris van Financiën aangegeven dat de Belastingdienst soepel moet omgaan met verzoeken om betalingsregelingen. De crisis was toen op een hoogtepunt en voor gezonde bedrijven met tijdelijke problemen moest een oplossing worden geboden. Deze tijdelijke maatregel is wederom in 2012 (Kamerstukken II 2012/13 nummer 33402) aan de orde gesteld en eigenlijk toen in stand gebleven. Via een nieuw besluit (Besluit 21 december 2012 Staatscourant 2012 nummer 26840) is de tijdelijke regeling in een redelijk vaste vorm gebracht.

Noot fiscaal jurist

Wij helpen regelmatig ondernemers bij het verkrijgen van uitstel van betaling. Het is hierbij van belang dat u tijdig en met open en eerlijk vizier met de Belastingdienst in gesprek komt en blijft. Een helder verzoek om uitstel van betaling met duidelijke verwijzing naar de toepasselijke regelingen is hierbij noodzakelijk.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte