Verhuiskostenvergoeding werkgever belastingdienst

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
10-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Verhuiskostenvergoeding werkgever belastingdienst

Indien een werknemer voor zijn werk gaat verhuizen, mag de werkgever hem een behoorlijke belastingvrije onkostenvergoeding geven. Er mag thans maximaal € 7.750 belastingvrij worden vergoed.

Werkkostenregeling en verhuiskostenvergoeding

Ook onder de werkkostenregeling (verplicht vanaf 1 januari 2015) geldt de verhuiskostenregeling nog gewoon.

Vereisten verhuiskostenvergoeding

De werknemer moet om zakelijke gronden verhuizen. Van een zakelijke verhuizing is sprake indien:

   1. de werknemer binnen 2 jaar na het aanvaarden van een dienstbetrekking verhuist;
   2. de werknemer binnen een straal van 10 kilometer van zijn werk gaat wonen;
   3. de werknemer zijn reisafstand met 50% gaat verminderen (en tenminste met 10 kilometer).

Als niet aan genoemde voorwaarden wordt voldaan, neem dan contact op met een fiscaal jurist. Hij kan in overleg met u beoordelen of er wellicht wel sprake is van een zakelijke verhuizing, waardoor wellicht in overleg met de Belastingdienst een vergoeding kan worden afgesproken.

Welke kosten kunnen worden vergoed?

Kosten die kunnen worden vergoed zijn:

  • schoonmaakkosten oude woning;
  • autokosten voor zoeken naar nieuwe woning;
  • dubbele woonlasten en dubbele kosten gas en licht;
  • opslagkosten inboedel;
  • telefoonaansluiting;
  • dubbele telefoonkosten;
  • consumpties verhuizers en werklieden in verband met herinrichting;
  • schoonmaakkosten nieuwe woning;
  • behangen en stofferen;
  • verhuisberichten.

Let op! Deze kosten kunnen niet naast het maximum van 12% en € 7.750 vrij worden vergoed.

Tip

De kosten van de verhuizer mogen volledig belastingvrij worden vergoed (naast de hiervoor genoemde verhuiskostenvergoeding).

Verhuizing buitenland

Een vergoeding kan op grond van jurisprudentie ook bij een verhuizing naar het buitenland, dit op grond van een uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch d.d. 28 juli 2003 met nummer 01/00707.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte