Advies nog bij het opstellen van een goede Estate Planning?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Accountant tegen een vast tarief per maand? Dat is mogelijk bij Belastingtips.nl

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Advies

Deze pagina is aangemaakt op: 22-07-2014 10:24. Laatst gewijzigd op: 09-12-2014 13:05.

Download gratis onze App

Gratis fiscale tips ontvangen?

Adviesgesprek

Persoonlijk contact
Eerlijk advies
Ervaren fiscalisten
Gratis adviesgesprek

088-0270027
8:30-17:00, werkdagen

Voorkom erfbelasting bij schenking op papier

Regelmatig zien wij dat ouders schenkingen aan hun kinderen of kleinkinderen op papier hebben verricht (of verrichten). De schenking wordt dan niet direct betaald, maar is pas opeisbaar als de ouders zijn overleden. Regelmatig zien wij dat de uitvoering van dergelijke schenkingen op papier niet goed verloopt. Als er geen rente wordt betaald / vergoed over deze schenkingen op papier, dan zal de Belastingdienst de schuld (bij overlijden) niet erkennen en is er alsnog erfbelasting verschuldigd.

Schenking op papier

Bij een schenking op papier schenkt u bijvoorbeeld € 10.000 aan uw kinderen of kleinkinderen en leent u hetzelfde bedrag ogenblikkelijk weer terug. Het resultaat is dat u een schuld heeft aan uw (klein-)kinderen. Omdat deze schuld pas opeisbaar is bij het overlijden van de schenker (of de langstlevende), dient deze bij notariële akte vastgelegd te worden. Deze schuld verlaagt uw box 3 vermogen (indien aanwezig) en hiermee beperkt u ook de erfbelasting over uw nalatenschap.

Wanneer wordt een schenking op papier erkend?

De Belastingdienst zal bij het overlijden van de schenker gaan beoordelen of de schenking op papier belast moet worden met erfbelasting en / of is vrijgesteld. In dit kader wordt gekeken of er sprake is van een zogenaamde fictieve verkrijging. Bij een schenking op papier blijft de schuld buiten de heffing van erfbelasting (artikel 10 Successiewet) als er voldaan wordt aan 2 voorwaarden:

  1. De schenker heeft jaarlijks rente betaald over het geschonken bedrag.
  2. De rente bedraagt tenminste 6% van het geschonken bedrag (artikel 10 lid 3 Successiewet).

De wet is in 2010 aangepast. Als er schenkingen op papier vóór 2010 hebben plaatsgevonden met een lagere rente van 6%, dan blijft de erfbelasting bij de schenker achterwege als partijen (ouder / kind / kleinkind) mochten aannemen dat dit zakelijk is geweest. De rente moet dan echter wel alsnog worden betaald (6% vanaf 2010).

Op het moment van overlijden moet alle verschuldigde rente daadwerkelijk zijn betaald. Is dit niet zo, dan is sprake van een fictieve verkrijging en moet er alsnog erfbelasting over de schuld / het geschonken bedrag worden betaald.

Verlagen AWBZ-bijdrage door schenking op papier

Door schenkingen op papier kunt u voorkomen dat u een hogere eigen bijdrage moet betalen / blijft betalen voor zorg en ziektekosten. Vanaf 2013 wordt 12% van uw box 3 vermogen bij uw inkomen geteld, hierdoor moet u wellicht een hogere eigen bijdrage betalen. Dit kunt u dus beperken door een schenking op papier.


Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice