Is uw bedrijf nog wel fiscaal & juridisch bij de tijd?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Accountant tegen een vast tarief per maand? Dat is mogelijk bij Belastingtips.nl

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Advies

Deze pagina is aangemaakt op: 05-01-2013 13:09. Laatst gewijzigd op: 09-12-2014 13:05.

Download gratis onze App

Gratis fiscale tips ontvangen?

Adviesgesprek

Persoonlijk contact
Eerlijk advies
Ervaren fiscalisten
Gratis adviesgesprek

088-0270027
8:30-17:00, werkdagen

Wijziging BTW-vrijstelling medische diensten in 2013

Sinds 1 januari 2013 geldt de BTW-vrijstelling voor medische diensten alleen nog voor medische diensten welke door zogenaamde "BIG-medici of -beroepsbeoefenaren" worden uitgeoefend. Tevens wordt de eis gesteld dat de uitoefening van de diensten heeft plaatsgevonden in het kader van het beroep van deze medicus. Voor huisartsen die alternatieve geneeswijzen toepassen wil dit zeggen dat op een deel van de activiteiten 21% BTW moet worden gerekend.

Medici en omzetbelasting

In de BTW-wetgeving tot en met 2012 is opgenomen dat medische diensten zijn vrijgesteld voor de BTW. Dit geldt dan voor diensten welke worden verricht door zogenaamde BIG- (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) geregistreerde medici. De BTW-vrijstelling was ook van toepassing op diensten die door medici worden verricht en die normaal niet onder de vrijstelling zouden vallen. De BTW-vrijstelling was ook van toepassing op diensten door mensen zonder BIG-registratie, mits zij voldeden aan bepaalde beroeps- en opleidingseisen. Dit is dus sinds 2013 anders.

Toelichting vrijstelling medici in 2013

Als een BIG-geregistreerde medicus ook daadwerkelijk BIG-diensten verricht is er niets aan de hand. Voor bepaalde beroepsgroepen is in de wet vastgelegd dat de BTW-vrijstelling komt te vervallen. De belangrijkste zijn:

  1. Psychologen, tenzij zogenaamde GZ-psychologen.
  2. Pedagogen, osteopaten, chiropractoren en acupuncturisten, geen BTW-vrijstelling meer.
  3. Kinder- en jeugdpsychologen, psychologen arbeid en gezondheid mogen een BTW-vrijstelling toepassen, zelfs als ze geen BIG-registratie hebben
  4. Orthopedagogen hebben ook recht op een BTW-vrijstelling, zelfs zonder BIG-registratie.

Procedures tegen nieuwe wetgeving

Het is belangrijk dat u de wetgeving juist gaat toepassen en vervolgens bezwaar gaat aantekenen tegen de aanslag. De verwachting is dat er eerdaags (ook door ons kantoor) een bezwaar- en beroepsprocedure wordt opgestart tegen deze wetswijziging. De insteek hierbij zal zijn de Europese wetgeving op dit gebied en het gelijkheidsbeginsel.

Adminstratie en bedrijf medicus aanpassen

Steeds meer medici verrichten BTW-vrijgestelde en BTW-belaste activiteiten. Doordat sommige prestaties zijn belast met BTW, kan de BTW op de hierop drukkende kosten worden teruggevraagd. Het kan hiervoor wenselijk zijn dat u de BTW-belaste prestaties onderbrengt in een aparte ruimte / gebouw en / of uw administratie anders moet inrichten. De Belastingdienst wil hebben dat uw administratie qua kostenplaats duidelijkheid geeft over de koppeling aan de prestatie (dus met of zonder BTW). Eventueel moeten ook investeringen worden toegedeeld aan de beide groepen. Overleg dit met uw fiscaal jurist.

Vragen over BTW en medici

Wilt u meeliften op de procedure, dan kunt u hiertoe een e-mail sturen aan de auteur van dit artikel.

Bron

Dit artikel is geschreven door Jongbloed Fiscaal Juristen.


Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice