Is uw pensioen wel echt goed geregeld ?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Accountant tegen een vast tarief per maand? Dat is mogelijk bij Belastingtips.nl

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Advies

Deze pagina is aangemaakt op: 05-04-2010 09:06. Laatst gewijzigd op: 09-12-2014 13:05.

Download gratis onze App

Gratis fiscale tips ontvangen?

Adviesgesprek

Persoonlijk contact
Eerlijk advies
Ervaren fiscalisten
Gratis adviesgesprek

088-0270027
8:30-17:00, werkdagen

Expat pensioen

Werken in het buitenland en een pensioen? De werknemer mag in beide landen zijn pensioen opbouwen, maatwerk is echter wel een vereiste. Goed nadenken over de mogelijkheden van een salary split is verstandig.

Basis

Pensioenlasten moeten binnen internationale structuren ten laste van de winst worden gebracht daar waar de werknemer werkzaam is. Dit is dan ook weer het probleem, want Nederland accepteert de aftrek van een buitenlandse premie voor een pensioen niet.

Werken in het buitenland

Als een werknemer in het buitenland gaat werken en zijn pensioen in Nederland blijft opbouwen, zal het buitenland geen fiscale aftrek / faciliteiten verlenen voor de opbouw van het pensioen. De Nederlandse werkgever mag geen pensioenrechten toekennen over het salaris dat betrekking heeft op de buitenlandse dienstbetrekking. Na beëindiging van de dienstbetrekking geldt de daar gewerkte tijd wel mee voor de diensttijd voor het pensioen (artikel 10a lid 1 letter b uitvoeringsbesluit loonbelasting). In veel gevallen is het - vanuit Nederlandse optiek - mogelijk om buitenlands pensioen over te dragen naar een Nederlandse verzekeraar. Let hierbij wel op de gevolgen bij uitkering van uw pensioen.

Overdracht pensioen naar het buitenland

Onder strikte voorwaarden kan een in Nederland opgebouwd pensioen worden overgedragen naar een buitenlands professioneel pensioenfonds. Dit kan zonder conserverende aanslag als de buitenlandse verzekeraar bereid is de Nederlandse Belastingdienst te informeren en daarnaast zekerheid te stellen voor eventuele belastingschulden van de werknemer (voor de liefhebber: artikel 19a lid 1 wet loonbelasting en / of artikel 3.133 lid 2 letter H wet inkomstenbelasting 2001).

Tip

Wellicht kan via inkoopdienstjaren of een andere opbouw van het pensioen een oplossing worden bereikt. Lees hiertoe dit artikel.

Werken in Nederland vanuit buitenland

Een naar Nederland uitgezonden werknemer kan tijdelijk zijn buitenlandse pensioenregeling in Nederland voortzetten. Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen werknemers uit de EU en buiten de EU. Een toelichting kunt u vinden in onderstaand besluit. Het is in strijd met EU wetgeving om voor de aftrekbaarheid van premies voor een pensioen een eis te stellen aan de vestigingsplaats van de verzekeraar (zie hiertoe ondermeer Hof van Justitie 3 oktober 2002, NR: C-136.00).

Voor de langere termijn zal de expat waarschijnlijk een pensioen moeten opbouwen bij een Nederlandse verzekeraar. In sommige nieuwe verdragen (zoals met de Verenigde Staten en België) is nu al bepaald dat de werknemer zijn pensioen daarna weer kan meenemen.


In een besluit over pensioenen in internationaal verband worden diverse mogelijkheden geboden voor werknemers die in Nederland gaan werken. Besluit kunt u hier raadplegen 

Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice