ZZPer en discussie met Belastingdienst ? Wij helpen u graag

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
06-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

ZZP'er met één opdrachtgever

Ook als u één opdrachtgever heeft, kunt u ondernemer zijn.

Toelichting ZZP'er met één opdrachtgever

Normaal gesproken moet u als ondernemer meerdere opdrachtgevers hebben om als ondernemer te worden aangemerkt door de Belastingdienst, volgens de Rechtbank Breda (uitspraak 9 december 2011, rolnummer 11/1473).

In deze zaak was de Belastingdienst van mening dat de heer X geen ondernemer was, omdat hij maar één opdrachtgever had in een belastingjaar. Als u ondernemer bent, heeft u recht op diverse faciliteiten, de belangrijkste zijn:

Uitspraak Rechtbank inzake ZZP'er met één opdrachtgever

Een rechter kijkt voor het ondernemerschap niet naar enkel het feit of u meerdere opdrachtgevers heeft gehad in een jaar. De rechter kijkt met name naar:

  • Duurzaamheid van uw onderneming;
  • Omvang van de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden;
  • De tijd die u aan uw onderneming heeft besteed;
  • De winstverwachtingen;
  • Het debiteuren- en ondernemersrisico;
  • De omvang van uw inkomen;
  • De investeringen die u heeft gedaan;
  • De bekendheid van uw bedrijf (via internet, twitter, linked-in, telefoongids, etc.);
  • Het aantal opdrachtgevers.

Soms kan het zijn dat bij uw ondernemerschap past, dat u langdurige opdrachten krijgt. Een beginnend ondernemer kan bij de opstart van zijn bedrijf soms maar een paar of één opdrachtgever(s) hebben. Hij kan namelijk niet zomaar kiezen en zal bij een langdurige opdracht kiezen voor zekerheid. Het hebben van één opdrachtgever in enig jaar is dan geen probleem. In deze casus had de ondernemer in het volgende jaar wel meerdere opdrachtgevers. Conclusie is dus wel dat u als ondernemer niet meerdere jaren voor één opdrachtgever mag werken.

Zelfstandigheid onder druk

Het aantal zelfstandigen is de laatste jaren hard gestegen. De landelijke politiek vind dit ongewenst. Uitgangspunt voor de politiek is zekerheid van werk en van inkomen. In de politieke beleving is (veelal) sprake van schijnzelfstandigheid. Uitvoeringsinstanties als de Belastingdienst en Inspectie SZW controleren in 2020 nadrukkelijk op de kwalificatie van arbeidsrelaties; is sprake van zelfstandig ondernemerschap of van een (verkapt) dienstverband?

Discussie met de belastingdienst of SZW, wij verzorgen bezwaar en beroepszaken.

 Bron ZZP'er met één opdrachtgever

Rechtbank Breda, 9 december 2011.


Meer weten van zzp'er met één opdrachtgever

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte