Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
5 + 10 =

ZZP'er met één opdrachtgever

Ook als u één opdrachtgever heeft, kunt u ondernemer zijn.

Toelichting

Normaal gesproken moet u als ondernemer meerdere opdrachtgevers hebben om als ondernemer te worden aangemerkt door de Belastingdienst, volgens de Rechtbank Breda (uitspraak 9 december 2011, rolnummer 11/1473).

In deze zaak was de Belastingdienst van mening dat de heer X geen ondernemer was, omdat hij maar één opdrachtgever had in een belastingjaar. Als u ondernemer bent, heeft u recht op diverse faciliteiten, de belangrijkste zijn:

Uitspraak rechtbank inzake ZZP'er met één opdrachtgever

Een rechter kijkt voor het ondernemerschap niet naar enkel het feit of u meerdere opdrachtgevers heeft gehad in een jaar. De rechter kijkt met name naar:

  • duurzaamheid van uw onderneming;
  • omvang van de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden;
  • de tijd die u aan uw onderneming heeft besteed;
  • de winstverwachtingen;
  • het debiteuren- en ondernemersrisico;
  • de omvang van uw inkomen;
  • de investeringen die u heeft gedaan;
  • de bekendheid van uw bedrijf (via internet, twitter, linked-in, telefoongids, etc.);
  • het aantal opdrachtgevers.

Soms kan het zijn dat bij uw ondernemerschap past, dat u langdurige opdrachten krijgt. Een beginnend ondernemer kan bij de opstart van zijn bedrijf soms maar een paar of één opdrachtgever(s) hebben. Hij kan namelijk niet zomaar kiezen en zal bij een langdurige opdracht kiezen voor zekerheid. Het hebben van één opdrachtgever in enig jaar is dan geen probleem. In deze casus had de ondernemer in het volgende jaar wel meerdere opdrachtgevers. Conclusie is dus wel dat u als ondernemer niet meerdere jaren voor één opdrachtgever mag werken.

Bron

Rechtbank Breda, 9 december 2011.


meer informatie over ZZP'er met één opdrachtgever

Samengevat:

>
>
>
>