Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
9 + 2 =

Zelfstandigenaftrek 2015 en 2016

U begint voor uzelf met een eenmanszaak, VOF of maatschap en krijgt allerlei faciliteiten. Naast de startersaftrek heeft u recht op zelfstandigenaftrek en dotatie aan de fiscale oudedagsreserve. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • het urencriterium, zijnde 1.225 uur op jaarbasis; en
  • minimaal 50% van uw werkzame tijd aan uw onderneming besteden;
  • u bent aan het begin van het jaar nog niet AOW gerechtigd.

De zelfstandigenaftrek is niet meer dan de winst, tenzij u ook recht zou hebben op startersaftrek. Uw inkomen uit de onderneming kan dus door de zelfstandigenaftrek niet negatief worden. Het deel dat u niet heeft verrekend mag u in de komende 9 jaar alsnog verrekenen.

Wat is uw voordeel?

Zelfstandigenaftrek vanaf 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016

De zelfstandigenaftrek is vanaf 2012 een vastbedrag geworden, namelijk € 7.280. Dit bedrag geldt voor elke winst en wordt niet meer geïndexeerd.

Zelfstandigenaftrek oud

 Zelfstandigenaftrek

 2011

winst

aftrek

> € 59.810

€ 4.602

> € 57.565 en < € 59.810

€ 5.236

> € 55.315 en < € 57.565

€ 5.931

> € 53.070 en < € 55.315

€ 6.633

> € 18.540 en < € 53.070

€ 7.266

> € 16.295 en < € 18.540

€ 8.154

> € 14.045 en < € 16.295

€ 8.817

< € 14.045  = € 9.484

 Zelfstandigenaftrek

 2010

winst

aftrek

> € 59.450

€ 4.574

> € 57.220 en < € 59.450

€ 5.204

> € 54.985 en < € 57.220

€ 5.895

> € 52.750 en < € 54.985

€ 6.593

> € 18.425 en < € 52.750

€ 7.222

> € 16.195 en < € 18.425

€ 8.105

> € 13.960en < € 16.195

€ 8.764

< € 513.960

€ 9.427

Voor oudere jaren kunt u hier kijken


U heeft vanaf uw 65e slecht recht op 50% van de zelfstandigenaftrek. Vergeet niet ook de doorwerkbonus te claimen

Oudere ondernemers hebben naast de zelfstandigenaftrek, MKB winstvrijstelling en overige aftrekposten recht op een extra bonus, de doorwerkbonus, deze kan oplopen tot enkele duizenden euro´s.

Een ondernemer die speur- en ontwikkelingswerk verricht heeft recht op een extra zelfstandigenaftrek als hij hieraan tenminste 500 uur per jaar besteed.  U moet dan wel een verklaring  hiervoor aanvragen. De aftrek bedraagt € 12.031 (2010) op jaarbasis.

Ook software ontwikkeling kwalificeert voor deze regeling

meer informatie over Zelfstandigenaftrek 2015 en 2016

Samengevat:

>
>
>
>
>