Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
7 + 3 =

Bijklussen of ondernemerschap?

Vaak wordt ons gevraagd of activiteiten moeten worden gezien als hobby of als ondernemerschap. De Hoge Raad (ons hoogste rechtscollege) heeft er op 4 mei 2012 eens kritisch naar gekeken (rolnummer 11.02959). In dit artikel een overzicht van de uitspraak en de voorwaarden.

De overwegingen

Een beperkte omzet en weinig uren die gefactureerd kunnen worden hoeven geen belemmering te zijn om door de Belastingdienst gezien te worden als ondernemer. In het begin is dit bij veel ondernemers het geval. De Belastingdienst is vaak van mening dat er bij weinig omzet en dus directe uren ook geen sprake is van ondernemerschap. Het gerechtshof dacht hier ook zo over, de Hoge Raad is een andere mening toegedaan (maar komt tot dezelfde conclusie).

De uitspraak van de rechter

Een militair gaat met pensioen en begint een eigen bedrijf. Hij begint met incassowerkzaamheden en juridisch advies. Hij maakt reclame, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een boekhouding en eigen website. De omzet bedraagt in de eerste jaren enkele duizenden euro's. Daarnaast heeft de militair een pensioen van € 31.000. De inspecteur, de rechtbank en het gerechtshof zijn van mening dat onze militair geen ondernemer is, maar wel een bron van inkomen heeft. De belangrijkste reden: het aantal directe uren is te beperkt.

De Hoge Raad stelt iets anders: een lage omzet (door weinig directe uren) is in de beginfase geen punt. Er moeten verschillende factoren worden meegewogen. Hierbij kunt u denken aan veel commerciële werkzaamheden, veel tijd in internet, etc. In deze situatie maakt de conclusie uiteindelijk niet uit, de Hoge Raad is van mening dat de overige uren onvoldoende tegenwicht bieden voor de beperkte omzet.

Resultaat uit overige werkzaamheden of ondernemerschap

Als ondernemer moet u 1.225 uren per jaar aan uw bedrijf besteden. Dit kunnen zowel directe als indirecte uren zijn. Feit blijft echter dat bij een beperkte omzet de Belastingdienst achteraf soms stelt dat het geen bedrijf is, maar inkomsten uit overige werkzaamheden. De uren worden dan dus niet geheel erkend.
Het essentiële verschil tussen ROW (resultaat uit overige werkzaamheden) en winst uit onderneming is dat bij ROW een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid ontbreekt. Bij sprake is van winst uit onderneming gelden de volgen voorwaarden:
 1. afhankelijkheid van één afnemer;
 2. omvang van debiteurenrisico;
 3. omvang van voorraadrisico;
 4. omvang van de organisatie;
 5. omvang van de activiteiten van de ondernemer.
­Om dit te beoordelen wordt een rits aan zaken beoordeeld en tegen het licht gehouden, hierbij kunt u denken aan:
 1. aantal opdrachtgevers;
 2. bekendheid in de markt;
 3. beschikbare tijd die aan de onderneming wordt besteed en kan worden besteed;
 4. ondernemersrisico;
 5. verwachtingen van de winst;
 6. de omzet / bruto winst;
 7. omvang van de werkzaamheden.

Belastingtip

Zorg ervoor dat u de uren die u aan uw onderneming hebt besteed zorgvuldig administreert. Daarnaast is het van belang dat uw bedrijf ook voor de buitenwereld als een echt bedrijf overkomt. Hierbij kunt u denken aan:
 • internetsite;
 • twitteraccountant / melding LinkedIn;
 • advertenties;
 • vermelding krant;
 • redelijke omzet of veel activiteiten om omzet te krijgen;
 • samenwerkingen met anderen.

meer informatie over Bijklussen of ondernemerschap?

Samengevat:

>
>
>
>