Laat eens een fiscaal jurist met u puzzelen over fiscale mogelijkheden

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
03-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

DGA en beleggen

Een DGA kan in privé of in de B.V. beleggen, wat is voordeliger?

De B.V. is voor een bedrijf een aantrekkelijke rechtsvorm. De heffing in box 1 bedraagt maximaal 49%, in de B.V. is dit 16% en bij hogere winsten 25%. Het voordeel is gelegen in het feit dat de box 2 heffing kan worden uitgesteld.

Beleggen in de B.V.

De B.V. is niet aantrekkelijk om in te beleggen.

De B.V. is echter minder aantrekkelijk voor beleggen. Zo is bij 8% rendement de fiscale druk in box 3 slechts 15% (1,2% = 15% van 8%). Sparen / beleggen dient men dan ook bij voorkeur in box 3 te doen. Als er in de B.V. liquiditeit beschikbaar is, kunnen de volgende routes worden gekozen:

  1. Beleggen in pensioen in de B.V.
  2. Beleggen in de B.V. met uitstel belastingheffing door de gekochte aandelen te houden (uitstellen winstneming koersstijging).
  3. Beleggen in 5% pakketten o.g.v. de deelnemingsvrijstelling.
  4. Dividend uitkeren en beleggen in box 3.
  5. Beleggen met lening uit de B.V.
  6. Lening voor de eigen woning of vakantiewoning.
  7. Salaris verhogen.

Advies over DGA en beleggen in panden, aandelen of schenken aan kinderen? Vraag offerte


Beleggen in de B.V.

Als de DGA in de B.V. gaat beleggen, moet hij VPB betalen over het rendement. Aan het einde van de beleggingshorizon worden de beleggingen verkocht en kan er dividend worden uitgekeerd. Voordeel van beleggen in de B.V. is dat verliezen verrekend kunnen worden met winsten, daarnaast zijn verliezen te verrekenen met winsten van de B.V. Bij een VPB-tarief van 16% is beleggen in de B.V. voordeliger dan beleggen in privé, mits het rendement lager is dan 6%.

Compensabele verliezen tip!

Als er compensabele verliezen in de B.V. zitten, kan beleggen in de B.V. soms wel voordeliger zijn. Als de DGA in privé geld beschikbaar heeft, zou hij het kapitaal van de B.V. kunnen verhogen en op deze wijze in de B.V. kunnen beleggen. De DGA maakt hierdoor belastingvrij rendement en hoeft geen box 3 heffing te betalen.

Lenen van de B.V.

De DGA leent geld van de B.V. en gaat hiermee beleggen, voordeel is dat geen box 2 heffing verschuldigd is. Bij hoge rendementen is dit een prima beleggingsvorm. Bij negatieve rendementen zijn de gevolgen dramatisch. Dit is de reden dat deze optie niet vaak geadviseerd wordt.

Ook zo tevreden over uw accountant? Vraag een vrijblijvende offerte

Welke rente?

Volgens een uitspraak van de Hoge Raad (5 februari 1997, rolnummer 32.037) moet er een zakelijke rente worden berekend, deze is gelijk aan het depositotarief bij een bank, te vermeerderen met een opslag van ongeveer 0,25% - 1,5%. De opslag is afhankelijk van het risico van de B.V. Is dit laag, dan mag de opslag lager zijn.

Dividend uitkeren

De B.V. keert dividend uit aan de DGA, dit onder inhouding van 15% dividendbelasting. De DGA moet bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting nog 11,9 % bijbetalen, totaal derhalve 26,95%. Het netto bedrag kan in privé worden belegd.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte