Minimaal salaris DGA 2021

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
04-01-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Minimaal salaris DGA 2021

Het DGA-salaris voor 2021 bedraagt minimaal € 47.000.

Het is voor een DGA aantrekkelijker om dividend uit te keren dan om salaris uit te betalen, mede hierom is het fictieve DGA-salaris vastgesteld. In dit artikel wordt ingegaan op het voordeel om dividend uit te keren.

Nieuws DGA in 2021

In verband met de coronacrisis mag in 2020 het salaris van de DGA lager worden vastgesteld. In 2021 vermoedelijk ook.

Aandachtspunten DGA-loon 2021

Er gelden nog een paar aandachtspunten voor het DGA-salaris 2021. De aandachtspunten op een rij:

 1. DGA-loon geldt voor de DGA en zijn of haar fiscaal partner.
 2. U moet DGA zijn, dus minimaal 5% van de aandelen in de B.V. in uw bezit hebben.
 3. Een lager DGA-salaris kan in overleg met de Belastingdienst worden vastgesteld, bijvoorbeeld als de B.V. het niet kan betalen. De rechter is van mening dat bij structurele verliessituaties een lager salaris mogelijk moet zijn.
 4. Als de DGA niet voor de B.V. werkt, hoeft er geen salaris te worden betaald.
 5. Het DGA-salaris moet altijd hoger zijn dan de meest verdienende werknemer van de B.V.  
 6. Pas op dat er geen rekening-courantvordering van de B.V. op de DGA ontstaat door een te laag salaris. Een curator zal bij een faillissement deze vordering gaan innen. Leg een rekening-courantvordering altijd schriftelijk vast.
 7. Het salaris kan lager zijn doordat er ook een auto van de zaak ter beschikking wordt gesteld (en bijtelling van toepassing is).
 8. Een incidenteel kalenderjaar met verlies is geen rechtvaardiging voor een lager DGA-salaris.
 9. De Belastingdienst kan achteraf stellen dat het salaris van de DGA hoger moet zijn, overleg dit eens met een fiscaal jurist.
 10. De DGA mag niet minder verdienen dan 75%  van het bedrag dat gebruikelijk is voor een vergelijkbaar dienstverband.
 11. Als het gebruikelijke salaris minder bedraagt dan € 5.000 (bijvoorbeeld bij een onroerendgoed- of beleggings-B.V.), mag van salaris worden afgezien.
 12. Sinds enkele jaren zijn er diverse uitspraken over het toepassen van de zogenaamde afroommethode, met name voor medici, advocaten en notarissen kan dit ervoor zorgen dat het salaris lager kan worden vastgesteld.

Ook zo tevreden over uw accountant? Vraag een vrijblijvende offerte.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte