Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
4 + 0 =

Rekening-courant tussen DGA en B.V.

De Belastingdienst controleert sinds 2014 steeds vaker de rekening-courant tussen de B.V. en de DGA. Er wordt gekeken naar:

  • Is er een schriftelijke en zakelijke overeenkomst?
  • Is er sprake van loon of dividenduitkering?
  • Zijn er voldoende zekerheden door de DGA afgegeven?
  • Is de rente zakelijk?

De rekening-courantschuld van de DGA

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) is naast aandeelhouder ook bestuurder van zijn B.V., hij / zij is dus naast aandeelhouder ook gewoon werknemer. De Belastingdienst controleert transacties tussen de B.V. en de aandeelhouder (natuurlijk persoon) scherp op zakelijkheid. Een betaling van een B.V. aan een aandeelhouder kan worden gezien als lening, dividend of loon.

Als een DGA een schuld aan zijn B.V. heeft, moeten hier tegenover voldoende zekerheden worden gesteld. Als er beperkt zekerheden zijn en / of de schuld te hoog is, dan kan de Belastingdienst stellen dat er geen sprake is van een lening, maar van loon / salaris of dividend / winstuitkering.  Meestal zal de Belastingdienst dan verplichten om dividend uit te keren.

Zakelijke rente

Veel praktijkvragen gaan over het rentepercentage dat de DGA moet betalen over zijn rekening-courantschuld aan zijn B.V. Dit percentage moet zakelijk zijn, de zakelijkheid zal afhangen van:

  • Hoeveel rente krijgt de B.V. over haar geld op dit moment?
  • Zijn er voldoende zekerheden?
  • Is er een aflossingsplan?
  • Is er een risico voor de B.V. (niet terugbetalen, etc.)?
  • Is het rentetarief variabel of vast?
  • Hoeveel rente wordt door de bancaire instelling aan de B.V. gerekend?

Al met al veel facetten op grond waarvan een rentepercentage moet en kan worden bepaald.

Procedure over DGA met rekening-courantschuld

Een DGA leent € 1.000.000 van zijn B.V. tegen 2,5% rente. De B.V. kon bij de bank 2,4% rente krijgen over haar spaargeld. De DGA zet het geld op een spaarrekening tegen 3,6% rente. De Inspecteur is niet akkoord met deze situatie en vindt de rente te laag. Het verschil tussen een normale rente (3,6%) en de betaalde rente (2,5%) ziet de inspecteur als inkomen in box 1. Uiteindelijk beslist de Hoge Raad dat 2,5% rente zakelijk is.

Rekening-courant DGA in box 3

Meestal zal de schuld van de DGA aan zijn B.V. moeten worden opgenomen in box 3. Gevolg is dat de rente op de rekening-courant niet aftrekbaar is.

Kleine rekening courant DGA aan B.V.

Als de rekening-courantschuld in het jaar niet meer bedraagt dan € 17.500, dan hoeft de B.V. hierover geen rente te berekenen.


>
>
>
>