Rekening courant met BV?
Leg dit schriftelijk vast !

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
03-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Rekening-courant directie

De rekening-courant van de directeur groot aandeelhouder (DGA) komt in mijn praktijk veel voor. Sinds enkele jaren let de Belastingdienst scherper op deze rekening-courantpositie. Waar moet u op letten? In dit artikel een overzicht met modelovereenkomsten.

De essentie:

 1. een schriftelijke overeenkomst;
 2. notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA);
 3. rente en aflossing rekening-courant directie (en eventueel zekerheden);
 4. problemen Belastingdienst, afkoop pensioen of uitdeling.

Update 17 juni 2020

Het wetsvoorstel inzake excessief lenen ligt sinds 17 juni 2020 bij de tweede kamer (dit voorstel kunt u hier raadplegen). Vanaf 2023 worden DGA's (AB houders) beperkt in het geld lenen van hun BV (tot maximaal € 500.000), met uitzondering van bestaande eigenwoning schulden. Het gaat om 11.000 DGA's die iets moeten veranderen in de afspraken met hun BV.

Een schriftelijke overeenkomst

Een DGA leent geld van zijn B.V., dit doet hij in zijn hoedanigheid van aandeelhouder. De lening moet op zakelijke gronden worden afgesloten. Dit wil zeggen dat de voorwaarden zo moeten zijn, dat onafhankelijke derden dit ook zo met elkaar zouden afspreken. Een voorbeeld rekening-courantovereenkomst kunt u hier vinden.  

Notulen van de AvA

Leg de lening vast in notulen en geef hierin aan dat de directie toestemming heeft verleend en dat de AvA akkoord is. Neem ook op waarom de lening wordt verstrekt en waarom de B.V. bereid is geweest de lening te verstrekken. Voorbeeld notulen kunt u hier vinden.

Rente en aflossing rekening-courant directie

Geld lenen van de B.V. is geen punt, mits de DGA geld of vermogen in privé heeft om de schuld in de toekomst af te lossen. De schuld wordt aangegeven in box 3, de betaalde rente is niet aftrekbaar. De laatste tijd is de Belastingdienst scherper gaan kijken naar (te hoge) rekening-courantschulden. Let erop dat u de rente daadwerkelijk vanuit privé voldoet en niet in rekening-courant laat bijboeken.

De rente is in privé niet aftrekbaar (tenzij er voor een eigen woning of verbouwing hiervan wordt geleend). De rente is in de B.V. belast met Vennootschapsbelasting. Een lage rente is derhalve voordelig voor de DGA. Gelet op de rentestanden op dit moment zal dat niet zo lastig zijn.

Belastingtip

Bij een schuld tot € 17.500 hoeft de B.V. geen rente in rekening te brengen. Het is dus gunstig om tenminste € 17.500 te lenen en dit geld privé te sparen of te beleggen. De schuld mag niet in box 3 worden opgenomen. 

Accountant tegen vaste prijs werkt en die ook in weekend telefoon opneemt? Vraag offerte !

Problemen Belastingdienst

De Belastingdienst kijkt sinds enkele jaren meer naar rekening-courantschulden van de DGA. Een hoge schuld zonder dekking (zekerheid), waarvan het geld is gebruikt voor consumptieve doeleinden, kan voor de Belastingdienst aanleiding zijn om te stellen dat er een dividenduitkering heeft plaatsgevonden. In de praktijk zie je als fiscalist dat de schuld elk jaar oploopt en er geen dekking voor de B.V. tegenover staat. Feitelijk wordt er te weinig salaris betaald dat dan belastingvrij in rekening-courant wordt geboekt.

De Belastingdienst kan ook stellen dat er sprake is van de afkoop van uw stamrecht, lijfrente of pensioen in eigen beheer. Immers de dekking voor dit pensioen is uitgeleend aan de DGA en hiervoor kan de dekking beperkt zijn. Dit heeft grote financiële gevolgen (soms tot 72% heffing). In mijn praktijk komt dit onderwerp al een aantal jaren steeds vaker op de agenda.

Hoe handelen bij problemen?

Als de Belastingdienst tot de conclusie komt dat er sprake is van een uitdeling of een afkoop van pensioen, is het goed een fiscaal jurist in de hand te nemen. Meestal kan hij / zij voor u een afspraak maken met de Belastingdienst, bijvoorbeeld: 

 • het alsnog vastleggen van de schuld;
 • gedeeltelijke dividenduitkering;
 • daadwerkelijk betalen van rente (en niet meer bijschrijven);
 • deels aflossen en afspreken maximale schuld;
 • herstructurering binnen bedrijf;
 • terugbetaling van kapitaal;
 • verschuiving van vermogen box 1 of 3 naar de B.V.;
 • zekerheid stellen.  

Als de Belastingdienst toch tot een dividenduitkering zou concluderen, kunt u hiertegen in bezwaar en beroep. Bij een dividenduitkering bent u 26,25% dividendbelasting (box 2) verschuldigd, dit moet cash worden voldaan (in privé, wellicht via voorschot B.V.). De B.V. moet voor een dividenduitkering wel beschikken over voldoende eigen vermogen (vrij uitdeelbare reserves).

Rekening-courant en uw bank

Uw bank wordt meestal niet enthousiast over een hoge rekening-courantschuld (vordering van B.V. op de DGA). De bank ziet geld uit de B.V. verdwijnen en weet niet of dit geld nog terugkomt. Maak hierover - indien nodig - tijdig afspraken met uw bank. Kijk ook wat daarover in de bankvoorwaarden is vastgelegd.

Rekening-courant bij faillissement

Bij een faillissement van uw B.V. kan de rekening-courantschuld van de DGA aan de B.V. ervoor zorgen dat de curator uw privévermogen gaat aanspreken. De schuld moet namelijk worden afgelost en de curator wil dit geld binnen enkele maanden ontvangen.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte