Minimaal Salaris DGA 2015 / 2016

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
26-05-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Minimaal Salaris DGA 2015 / 2016

Het DGA-salaris voor 2015 & 2016 bedraagt minimaal € 44.000.

Het loon van een DGA moet in 2015 worden verhoogd (75/70 van het loon in 2013).

Het is voor een DGA aantrekkelijker om dividend uit te keren dan om salaris uit te betalen, mede hierom is het fictieve DGA-salaris vastgesteld. In dit artikel wordt ingegaan op het voordeel om dividend uit te keren.

Aandachtspunten DGA-loon 2015

Er gelden nog een paar aandachtspunten voor het DGA-salaris 2015. De aandachtspunten op een rij:

 1. DGA-loon geldt voor de DGA en zijn of haar fiscaal partner.
 2. U moet DGA zijn, dus minimaal 5% van de aandelen in de B.V. in uw bezit hebben.
 3. Een lager DGA-salaris kan in overleg met de Belastingdienst worden vastgesteld, bijvoorbeeld als de B.V. het niet kan betalen. De rechter is van mening dat bij structurele verliessituaties een lager salaris mogelijk moet zijn.
 4. Als de DGA niet voor de B.V. werkt, hoeft er geen salaris te worden betaald.
 5. Het DGA-salaris moet altijd hoger zijn dan de meest verdienende werknemer van de B.V.
 6. Een hoger salaris verruimt de mogelijkheden voor pensioenopbouw.
 7. Pas op dat er geen rekening-courantvordering van de B.V. op de DGA ontstaat door een te laag salaris. Een curator zal bij een faillissement deze vordering gaan innen. Leg een rekening-courantvordering altijd schriftelijk vast.
 8. Het salaris kan lager zijn doordat er ook een auto van de zaak ter beschikking wordt gesteld (en bijtelling van toepassing is).
 9. Een incidenteel kalenderjaar met verlies is geen rechtvaardiging voor een lager DGA-salaris.
 10. De Belastingdienst kan achteraf stellen dat het salaris van de DGA hoger moet zijn, overleg dit eens met een fiscaal jurist.
 11. De DGA mag niet minder verdienen dan 70% (2016: 75%)  van het bedrag dat gebruikelijk is voor een vergelijkbaar dienstverband.
 12. Als het gebruikelijke salaris minder bedraagt dan € 5.000 (bijvoorbeeld bij een onroerend goed of beleggings-B.V.), mag van salaris worden afgezien.
 13. Sinds enkele jaren zijn er diverse uitspraken over het toepassen van de zogenaamde afroommethode, met name voor medici, advocaten en notarissen kan dit ervoor zorgen dat het salaris lager kan worden vastgesteld.

Vraag over DGA loon 2015

Hoe moet ik het loon voor 2015 vaststellen. Het salaris voor de DGA moet gesteld worden op tenminste het salaris (binnen concern) van de werknemer die het meeste verdiend, echter wel de werknemer met een vergelijkbare dienstbetrekking. Mijn loon is hoger dan de het loon van de meest verdienende werknemer. Waar moet ik nog rekening mee houden?

Vanaf 2015 geldt een nieuwe definitie voor het DGA loon (gebruikelijk loonregeling). Het loon moet gesteld worden op minimaal de hoogste van de volgende 3 uitkomsten:

 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
 • het hoogste loon van de overige werknemers die in dienst zijn van de werkgever of een verbonden
  lichaam (dus binnen concern)
 • een loon van € 44.000.

De DGA / werkgever kan vervolgens wel richting de Belastingdienst proberen aannemelijk te maken dat de uitkomst van bovenstaande niet redelijk is en dat een lager salaris moet worden vastgesteld (tegenbewijs regeling artikel 12a Wet Loonbelasting).

De inspecteur is dan aan de bal. De inspecteur moet dan aannemelijk maken dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking hoger is dan het loon dat de DGA heeft vastgesteld. De criteria waarop de inspecteur dit hogere loon zou baseren moet hij dan aandragen.

Andere interessante artikelen voor ondernemers

Lees ook: Sponsoring en fiscus
Lees ook: Kosten sportschool/fitness aftrekbaar


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte