• Fiscaal advies DGA over dividend, auto en salaris?
  • Hypotheek via de BV ?

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
24-12-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Salaris DGA berekenen

Omtrent het salaris voor een directeur - grootaandeelhouder wordt vaak gesteld dat dit € 48.000 (cijfers 2022) moet bedragen. Inzake de crisis is een speciale regeling bedacht zodat het salaris soms kan worden verlaagd. Als de DGA vrijwel geen werk voor de B.V. verricht, mag het salaris zelfs nihil zijn. Wat moet er gebeuren als de DGA (zeg een notaris of advocaat) voor de B.V. werkzaamheden verricht die uiteindelijk een winst opleveren van € 250.000, hoeveel is het salaris dan?

Voor de gebruikelijkloonregeling zijn er twee mogelijkheden:

  1. Werknemersperspectief: hierbij staat centraal wat het salaris zou zijn voor een soortgelijke dienstbetrekking waarbij degene die het werk verricht geen DGA is.
  2. B.V.-perspectief: vanuit de opbrengst binnen de B.V. wordt een salaris bepaald, ruwweg zal dit tussen de 50 - 70% van de winst van de B.V. zijn. Deze methode is geïntroduceerd door de Hoge Raad in 2004, de methode wordt de afroommethode genoemd.

Fiscale scan voor de DGA, altijd €1.500 voordeel !

Werknemersperspectief

In een uitspraak van de Rechtbank Arnhem d.d. 22 augustus 2007 is het gebruikelijk loon ad € 41.000 aan de orde. Op dit bedrag zijn correcties mogelijk. Het is een lastige regeling, dus ga er eens rustig voor zitten.

  1. Als het gebruikelijke salaris van directeuren of leidinggevenden met dezelfde of soortgelijke functie, die echter geen aandelen hebben resp. DGA zijn, lager is, mag de DGA het genoemde bedrag van € 46.000 verlagen naar dat gebruikelijke loon.
  2. Als het gebruikelijke salaris van directeuren of leidinggevenden met dezelfde of soortgelijke functie, die echter geen aandelen hebben resp. DGA zijn, hoger is, mag het salaris niet voor meer dan 30% afwijken van het salaris van die leidinggevende zonder aandelen. Het salaris mag in deze situatie niet lager zijn dan de meestverdienende werknemer binnen de B.V. of de groep.
  3. Als het salaris van de directeur / leidinggevende zonder aandelen resp. aanmerkelijk belang lager is dan het loon van de meestverdienende werknemer in de B.V., mag de DGA het salaris verminderen totdat het niet meer dan 30% afwijkt van het gebruikelijke loon.

Ook zo tevreden over uw accountant? Vraag een vrijblijvende offerte

B.V.-perspectief

Bij de afroommethode wordt het gebruikelijk loon bij de B.V. herleid uit de opbrengsten van de B.V., verminderd met de opbrengsten toe te rekenen kosten (zonder salaris van de DGA). Deze methode is toepasbaar als de B.V. bijna geheel voortkomt uit de door de DGA verrichte arbeid.

Procedure Rechtbank Arnhem

In een procedure bij de Rechtbank Arnhem in 2010 ging het om een notaris die vrijwel alleen voor zijn B.V. werkte, de B.V. was aandeelhouder in een notarispraktijk met 14 werknemers. De rechter kwam tot het volgende:

  • winst B.V. jaar 2003 was € 235.000, salaris wordt € 107.000 (volgens notaris € 72.000); 
  • winst B.V. jaar 2004 was € 207.000, salaris wordt € 91.000 (volgens notaris € 57.000).

De rechter (en inspecteur) ging hierbij uit van een aantal aannames:

  • niet de gehele bruto winst kan worden beschouwd als loon / salaris, maximaal 45%;
  • winst opslag op kosten van 20%, die zijn toe te rekenen aan de B.V.

Bron: Rechtbank Arnhem, 17 november 2009, rolnummer 08/2681.

Overige uitspraken over dit onderwerp.

Bron: Rechtbank Den Haag 5 november 2009 08/6247.
Bron: Hoge Raad 17 september 2004 rolnummer 38378 (is verwezen voor onderzoek).
Bron: Hoge Raad 11 november 2005, rolnummer 40421.Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte