Bezwaarschrift inzake boete? Wij helpen u graag.

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
03-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Boete bij te lage voorlopige aanslag inkomstenbelasting  

In het begin van het jaar ontvangt u als ondernemer de voorlopige aanslag Inkomstenbelasting, wellicht heeft u hem al ontvangen. De vraag is of deze aanslag een juiste inschatting weergeeft van uw inkomen in 2020, of dat er enige actie is vereist.

Een onjuiste (of te lage) voorlopige aanslag heeft sinds enkele jaren vervelende gevolgen.

  1. Vergrijpboete van 100%.
  2. Hoge belastingrente  (4% inkomstenbelasting en 8% vennootschapsbelasting).

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor ondernemers

De door de Belastingdienst opgelegde voorlopige aanslag wordt opgelegd op grond van bij haar bekende (historische) informatie. Indien de voorlopige aanslag te laag is vastgesteld, kan de Belastingdienst zelf een nieuwe / nadere voorlopige aanslag opleggen, u kunt hier ook om vragen / verzoeken.

Boete bij bewust onjuiste schatting

Sinds enkele jaren is er een nieuwe regeling met het oog op te lage voorlopige aanslagen inkomstenbelasting bij kwaadwillende belastingplichtigen. Ook "goedwillende en onoplettende" belastingplichtigen kunnen er echter last van hebben. De Belastingdienst kan een vergrijpboete van 100% opleggen als u opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie verstrekt in een verzoek om een voorlopige aanslag op te leggen of te wijzigen. De essentie is "het opzettelijk onjuist informeren van de Belastingdienst".

Hulp bij bezwaarprocedure nodig? onze fiscaal juristen helpen u graag

Belastingtip fiscaal jurist over boete en voorlopige aanslag

Krijgt u van de Belastingdienst een onjuiste voorlopige aanslag, dan krijgt u geen boete. De boete krijgt u alleen als u een onjuiste aanvraag / schatting heeft ingediend of een onjuist herzieningsverzoek.

Zorg voor een goed onderbouwde schatting van de te betalen inkomstenbelasting. Als de resultaten van uw bedrijf beter of slechter worden, is het verstandig om uw voorlopige aanslag (tijdig) aan te passen. Laat eventueel een fiscale scan van uw jaarrekening maken zodat wij u kunnen helpen bij het verlagen van uw (fiscale) winst. In meer dan 80% van de gevallen zijn wij succesvol bij het verlagen van uw belastingdruk.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte