ZZP'er en urencriterium

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
03-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

ZZP'er en urencriterium

Voor bepaalde aftrekposten(zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek) in de aangifte inkomstenbelasting van een ZZP'er moet worden voldaan aan het urencriterium. Dat houdt in dat de ZZP’er ten minste 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan werkzaamheden voor de onderneming.
Door de coronacrisis kunt u in 2020 misschien niet voldoen aan dit criterium. En dan zou u niet meer gebruik mogen maken van de aftrekposten.

Speciale regeling in 2020 en 2021 inzake urencriterium

Om dit risico te beperken, staat de Belastingdienst voor 2020 toe dat u voor uw aangifte inkomstenbelasting voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 er vanuit mag gaan dat u in die periode ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed. Ook als u dat niet werkelijk hebt gedaan. Voor alle coronamaatregelen, bekijk de internetsite.

Het kabinet komt ondernemers in 2020 en 2021 tegemoet bij het bijhouden van hun uren, dit door de coronacrisis. Ondernemers moeten minimaal 1.225 uur per jaar aan hun bedrijf besteden. Door de coronacrisis kan er veel minder werk zijn. De Belastingdienst gaat er vanuit dat de ondernemer 24 uur per week aan de onderneming heeft besteed. Voor ondernemers met piekuren in januari - juli is er een aparte regeling. Verzoeken om uitstel van betaling en kwijtschelding van belastingen worden soepel afgehandeld.

Bent u (deels) arbeidsongeschikt?

Dan geldt een urencriterium van 800 uur per kalenderjaar. In dat geval mag u in verband met de coronacrisis voor uw aangifte inkomstenbelasting over 2020 er vanuit gaan dat u in die periode ten minste 16 uur per week aan uw onderneming hebt besteed.

Bent u een seizoengebonden ondernemer?

Ligt de piek van uw werkzaamheden normaal juist in de periode van 1 maart tot en met 30 september? Dan mag u er vanuit gaan dat u in 2020 in deze periode evenveel uren hebt gewerkt als in 2019. 

Rechter en urenregistratie

In een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden (d.d. 1 oktober 2013) kwam de registratie van uren aan de orde. Een startende ondernemer heeft in veel gevallen ook nog inkomen uit dienstbetrekking. In dergelijke gevallen is een urenregistratie vereist. Het achteraf opmaken van een schatting van de uren is niet voldoende.

Urenregistratie ZZP'er

De volgende uren tellen (ook) mee:

 • Daadwerkelijke ondernemingswerkzaamheden;
 • Acquisitie;
 • Website;
 • Scholing en volgen opleidingen;
 • Vijhouden van de administratie; 
 • Reistijd / woon-werkverkeer;
 • Cliëntenbezoek;
 • Maken van offertes;
 • Verzorgen belastingaangiften;
 • Aanvragen vergunningen;
 • Netwerkbijeenkomsten;
 • Representatie en reclame;
 • Schoonmaken, verbouwen, schilderen en onderhouden bedrijfsruimte;
 • Voorbereiden van de start van het bedrijf;
 • Bezoek bank, verzekeringsadviseur, etc.

Belastingtip

 1. Als ondernemer heeft u recht op de MKB-winstvrijstelling van 14%, ook als u niet aan het urencriterium voldoet.
 2. Houd een agenda bij van de uren die u overdag maakt voor uw bedrijf, zorg ervoor dat u gemiddeld 25 uur per week aan uw bedrijf heeft besteed.
 3. Soms mag u ook de uren voor een ondergeschikte dienstbetrekking voor uw bedrijf meetellen.

Bron en rechtspraak

 1. Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden d.d. 1 oktober 2013 ECLI NL HR 2014 322
 2. Uren aan website tellen mee voor de zelfstandigenaftrek (Hoge Raad 30 maart 2007)
 3. Uren voor uw administratie, organisatie, studie, schoonmaken, etc. tellen mee voor de zelfstandigenaftrek (Hoge Raad 18 juni 2004)

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte